Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Najważniejsze przepisy prawne dot. przemocy w rodzinie