Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Termin posiedzenia Kapituły Certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie