Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Szkolenie dla kandydatów na superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie