Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Warunki przedłużenia CERTYFIKATU SUPERWIZORA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie