Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 56 osób z Certyfikatem superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie