Terminy szkoleń

Kategoria: Szkolenia
Zmodyfikowano: 2019-04-10
Administrator NL

 

NIEBIESKA AKADEMIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE »

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie »

I sesja8 - 11 października 2019
II sesja
5 - 8 listopada 2019
III sesja
10 - 13 grudnia 2019 

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie »

I sesja: 10 - 13 września 2019
II sesja: 15 - 19 października 2019
III sesja: 12 - 15 listopada 2019
IV sesja: 10 - 13 grudnia 2019 

Zajęcia seminaryjno-warsztatowe »

PROGRAM PRACY ZE SPRAWCAMI PRZEMOCY W RODZINIE „RODZINA"

zjazd I: 26-28.04.2017 (środa - piątek)

zjazd II: 17-19.05.2017 (środa - piątek)

PARTNER PLUS - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC W RODZINIE

zjazd I: 13-15.10.2017 (pt-sb-nd)

zjazd II: 10-12.11.2017 (pt-sb-nd)

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECKA W RODZINIE - POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECKA I JEGO RODZICÓW
BUDOWANIE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH
POMOC GRUPOWA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC DZIECI – ROZPOZNAWANIE I UDZIELANIE DZIECKU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO W ZAWODACH ZWIAZANYCH Z POMAGANIEM I W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH
KRZYWDZENIE DZIECKA W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - diagnoza i pomoc
DIALOG JAKO METODA PRACY GRUPY KOREKCYJNO-EDUKACYJNEJ (12 godz.)

 

Szkolenia jednodniowe (8-godzinne) »

KONTAKT Z OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY PODCZAS REALIZOWANIA ZADAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO / GRUPY ROBOCZEJ
WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH
PIERWSZY KONTAKT Z OFIARĄ PRZEMOCY
PRACA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
PRACA W GRUPACH ROBOCZYCH
BUDOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI/SŁUŻBY I EFEKTYWNE KONTAKTY MEDIAMI
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PRACY POMAGACZA I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ
SKUTECZNE BUDOWANIE WIZERUNKU OSOBY POMAGAJĄCEJ I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ
ASERTYWNOŚĆ JAKO STRATEGIA PROFILAKTYCZNA WYPALENIA ZAWODOWEGO W PRACY POMAGACZA I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ
DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM PRZEMOCY – OFIARA I ŚWIADEK
SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA – OFIARY I ŚWIADKA PRZEMOCY W RODZINIE
KONTAKT Z DZIECKIEM – OFIARĄ PRZEMOCY. PODSTAWY PRACY Z DZIECKIEM
RODZINA DZIECKA - OFIARY PRZEMOCY. PRACA INTERWENCYJNA NAD ZMIANĄ
WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI. ROZPOZNANIE SYTUACJI DZIECKA