Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych