Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Szkolenie dla realizatorów programu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie - RODZINA