Cyberprzemoc wobec kobiet - raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Utworzono: 2017-12-07
Centrum Informacji NL

Wrogość wobec kobiet aktywnych w sieci jest doświadczeniem powszechnym. Choć cyberprzemocy może doświadczyć każdy, bez względu na płeć, najnowsze badanie  pokazało, że cyberprzemoc wobec kobiet najczęściej skupia się na ich wyglądzie, płci, życiu prywatnym i intymnym lub ma charakter seksistowski..

Łączenie internetowej agresji ze specyficzną naturą internetu i bagatelizowanie problemu cyberprzemocy wobec kobiet niepokojąco przypomina próby tłumaczenia innych zjawisk znanych z historii, które naruszały prawa i godność kobiet, a mimo to latami były społecznie akceptowane lub niezauważane. Nie zapominajmy, że jeszcze nie tak dawno molestowanie seksualne w miejscu pracy było uznawane za „niewinny flirt”, a przemoc domowa uchodziła za wewnętrzną sprawę rodziny. Dzisiaj zarówno molestowanie seksualne, jak i przemoc domowa uznawane są za formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet ze względu na płeć.

Ofiarą cyberprzemocy może stać się każdy, bez względu na płeć. Najnowszy raport: "Cyberprzemoc wobec kobiet" pokazuje jednak, że kobiety są w sieci atakowane częściej i, co istotniejsze, ataki te mają specyficzny, seksistowski charakter oraz bardzo często dotyczą wyglądu, płci, życia prywatnego i intymnego.

Raport stanowi podsumowanie przeprowadzonych rozmów i towarzyszących im analiz przepisów prawa. Rozdział I sytuuje zjawisko cyberprzemocy wobec kobiet w szerszym kontekście przemocy ze względu na płeć. W tej części autorki starają się wyjaśnić, dlaczego przeciwdziałanie cyberprzemocy nie oznacza nadmiernej ingerencji w wolność słowa. Rozdział II zawiera szczegółową analizę wyników przeprowadzonego badania. Rozdział III natomiast jest poświęcony omówieniu instrumentów prawnych, które mogą służyć pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców cyberprzemocy. W rozdziale IV przedstawiono z kolei regulacje wewnętrzne pośredników usług internetowych, którzy najczęściej pojawiali się w badaniu.

Raport dostępny jest tutaj