Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Warszawskie Spotkanie z Wolontariatem - „Jak skutecznie wykorzystać krytykę wolontariusza na swój temat”