Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Spotkanie BKDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (18.06.2018)