Zaproszenie na spotkanie z ZRPO dr Sylwią Spurek (6.12.2018)

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Centrum Informacji NL

16dni fc 200

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

W związku z kolejną edycją ogólnoświatowej kampanii „16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć” dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, serdecznie zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet i dziewcząt w Polsce na spotkanie.

W dniu 25 listopada br. rozpoczęła się kolejna – już 27. – edycja ogólnoświatowej kampanii „16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć”, której celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Ta wyjątkowa kampania ukazuje nie tylko niezwykłą siłę i solidarność kobiet, ale także skłania do podjęcia refleksji nad nowymi wyzwaniami związanymi ze zjawiskiem dyskryminacji ze względu na płeć w Polsce.

W związku z tym dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, serdecznie zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet i dziewcząt w Polsce na spotkanie w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77 w Warszawie.

Mamy nadzieję, że spotkanie stworzy przestrzeń do wymiany informacji i doświadczeń, a także pozwoli uzgodnić strategie współpracy na rzecz bardziej efektywnej ochrony praw kobiet i dziewcząt w naszym kraju. Będzie ono także okazją do przedstawienia realizowanych i planowanych działań Rzecznika Praw Obywatelskich w tym obszarze, a także włączenia zainteresowanych organizacji do prac RPO mających na celu przygotowanie kompleksowej oceny stanu przestrzegania praw kobiet w Polsce w kontekście przypadającej w 2019 r. 40. rocznicy przyjęcia przez wspólnotę międzynarodową Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 4 grudnia br. za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/formularz/spotkanie-z-zrpo-sylwia-spurek-6-grudnia

Zapraszamy!