Grupa wsparciowo-terapeutyczna dla matek dzieci krzywdzonych

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2014-10-09
Administrator NL

Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza matki dzieci krzywdzonych do udziału w grupie wsparciowo-terapeutycznej a ich dzieci do udziału w indywidualnym treningu kontroli agresji.

Grupa przeznaczona jest dla matek, których dzieci doświadczyły przemocy fizycznej i/lub zaniedbania emocjonalnego i/lub wykorzystania seksualnego.

Matka jest w bliskiej relacji z dzieckiem i wobec jego traumy może przeżywać silne emocje, takie jak: smutek, strach, złość, wstyd, poczucie winy. Gdy krzywdzone jest dziecko, to również jego matka przeżywa sytuację kryzysu psychicznego. Dodatkowo przechodzenie przez długotrwałe procedury prawne, mające na celu ochronę dziecka przed krzywdzeniem rodzi często poczucie zagubienia oraz osamotnienia. Skrzywdzone dziecko często przeżywa intensywne uczucia, takie jak złość, wściekłość, gniew, nienawiść i wyraża je poprzez zachowania agresywne oraz autoagresywne, z którymi matka często nie potrafi sobie poradzić. Podstawowym zadaniem grupy wsparciowo-terapeutycznej będzie przepracowanie z matkami, doświadczenia związanego z traumą ich dziecka. Grupa daje też matkom szansę na wyrażenie swoich przeżyć i podzielenie się doświadczeniami z innymi kobietami, których dzieci również zostały skrzywdzone. Przy profesjonalnym wsparciu terapeutycznym matka dziecka doświadczającego krzywdy może poradzić sobie ze swoim stanem psychicznym i wesprzeć emocjonalnie swoje dziecko, ponieważ sama poradziła sobie z przeżywanymi wobec tej sytuacji uczuciami. Bezpośrednie wsparcie emocjonalne, uzupełnione indywidualnym treningiem kontroli złości zostanie również udzielone dzieciom matek uczestniczących w grupie wsparciowo-terapeutycznej. Indywidualny trening kontroli agresji, pomoże dzieciom w konstruktywny sposób poradzić sobie z przeżywaną wobec doświadczonej traumy złością.

Spotkania grupy będą prowadzone przez 9 miesięcy, w każdą środę, w godzinach 18.00 – 20.00, w okresie od 29 października 2014 roku do 17 czerwca 2015 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Panią Karoliną Budzik lub Panią Katarzyną Drożdżyńską w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem spotkań grupowych oraz indywidualnego treningi kontroli agresji dziecka. Odbycie indywidualnej konsultacji psychologicznej oraz wypełnienie testu psychologicznego jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do grupy.

Kontakt: (0-22) 626-94-19, Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa. Udział w grupie jest bezpłatny! UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!

Projekt sfinansowany ze środków

     

 

Źródło: Komitet Ochrony Praw Dziecka