CPK: Dyżury funkcjonariuszy Policji w sprawach związanych z przemocą w rodzinie

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2014-10-14
Administrator NL

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Komendą Stołeczną Policji a Fundacją Centrum Praw Kobiet policjanci w wybrane dni tygodnia pełnią dyżury w każdy poniedziałek od godziny 8.00 do 12.00 i w czwartek od 16.00 do 20.00. Udzielają również wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia osobom doświadczającym przemocy. Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 22 6222517.

W czasie dyżurów Policjanci mogą przyjąć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, udzielić wszelkich informacji związanych z procedurami ścigania sprawców przemocy oraz związanych z pomocom ofiarom przemocy.

Źródło: www.cpk.org.pl