Jak przerwać cykl przemocy: program korekcyjno-edukacyjny dla Panów

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2017-07-31
Centrum Informacji NL

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS zaprasza wszystkich Panów, którzy chcą przerwać cykl przemocy w swoich rodzinach, do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

Spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 18-20.30 w Stowarzyszeniu "Otwarte Drzwi" przy ul. Targowej 82 w Warszawie.

Przyjęcie do grupy następuje po dwóch konsultacjach indywidualnych.

Podczas zajęć Panowie uczą się, jak:

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Informacje telefoniczne i zapisy na spotkania indywidualne możliwe są pod nr tel.: 514 279 800.