Wyprawa PoMOC - program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2017-08-03
Centrum Informacji NL

Od lipca do października 2017 r. Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, realizuje zadanie publiczne: "Wyprawa PoMOC - program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym".

 W ramach programu oferowane są bezpłatnie:

Do udziału w programie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, które aktualnie:

Zapisy: Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa, tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00 - 15.00). 

Program jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Źródło: http://www.niebieskalinia.org/