Szkolenie „Jak pokonać rodzicielską bezradność"

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2017-08-16
Centrum Informacji NL

Fundacja C.E.L. proponuje Rodzicom Nastolatków i Młodych Dorosłych cykl spotkań indywidualnych i grupowych dotyczących radzenia sobie w sytuacjach, kiedy Młody Człowiek podejmuje szereg ryzykownych i nieakceptowanych przez rodziców zachowań.

Wspólnie z konsultantem zdecydujecie Państwo o adekwatnej formie pracy. Mogą to być krótkoterminowe spotkania indywidualne dla jednego rodzica, spotkania pary rodziców lub udział w 60-godzinnych zajęciach grupowych zatytułowanych: „JAK POKONAĆ RODZICIELSKĄ BEZRADNOŚĆ". 

Grupa to szansa, żeby wspólnie uczyć się:

Zajęcia grupowe zaczynają się 12 września, kończą zaś 12 grudnia 2017. Planowanych jest 10 spotkań po 3 godziny we wtorki 17.30 -20.30 i dwa 15-godzinne spotkania weekendowe: pierwsze 7-8.10.17 lub 4-5.11.17 oraz drugie 2-3.12.12 (soboty 10-18 niedziele 10-17). Ostateczny termin pierwszego spotkania weekendowego podany zostanie we wrześniu.

Zajęcia odbywają się w lokalu FUNDACJI C.E.L. na Mokotowie. Udział w zajęciach jest nieodpłatny

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o umówienie się na spotkanie indywidualne pod nr telefonu: (22) 646 22 56.