Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016

Kategoria: System
Utworzono: 2013-04-02

W celu zwiększenia skuteczności wszechstronnych działań m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na terenie miasta realizowany jest Program Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016.
Program funkcjonuje na mocy Uchwały nr XXXVI/914/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r.
Niniejszy program stanowi podstawę do utworzenia, opartego na standardach i procedurach - zintegrowanego i efektywnego systemu pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Obowiązek tworzenia systemu, w tym m.in.: opracowania i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, został nałożony zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Źródło: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (0914_uchwala.pdf)Uchwała nr XXXVI/914/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 rw sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-201623 Kb
Pobierz plik (0914_prpgram.pdf)Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w RodzinieZałącznik do uchwały nr XXXVI/914/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r.568 Kb