Warszawa: Bezpłatne seminaria dotyczące pracy z osobami doznającymi przemocy

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2014-05-13
Administrator NL

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" zaprasza osoby pracujące na terenie m. st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania przemocy na bezpłatne seminaria: „Praca i kontakt z osobą doznającą przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty". Najbliższe seminaria: 13 maja 2014, 4 czerwca 2014, 17 czerwca 2014, 4 lipca 2014 w Warszawie.

Na seminarium szkoleniowe składają się następujące bloki tematyczne:

Podczas seminariów, szczególny nacisk kładziony będzie na wyposażenie odbiorców szkolenia w umiejętności do nawiązania pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy w sytuacji interwencji kryzysowej i działaniach postinterwencyjnych Te kompetencje pomagają m. in. zminimalizować ryzyko wtórnej wiktymizacji osób doznających przemocy.

W seminarium może wziąć udział łącznie 16 osób. W jednym seminarium mogą wziąć udział maksymalnie 3 przedstawiciele jednej placówki.

Proponowane, bezpłatne seminaria realizowane są w ramach zadania publicznego pn. „Działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Aby zapewnić możliwość wzięcia udziału w szkoleniach jak największej licznie osób, w ramach realizacji projektu przeprowadzonych zostanie 10 seminariów.

Wszystkie seminaria rozpoczynają się o godzinie 9.00 i trwają do godziny 15.00.

Seminaria prowadzone będą w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (Warszawa, ul. Żurawia 16/20).

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/976765.html

Źródło: www.ngo.pl