Nieodpłatne szkolenia dla przedstawicieli oświaty w ramach projektu "Chrońmy dzieci"

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2015-04-07
Administrator NL

Fundacja Dzieci Niczyje organizuje bezpłatne szkolenia dla specjalistów w ramach programu certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą - "Chrońmy dzieci".

Najbliższe terminy jednodniowego szkolenia pn. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem to 15 oraz 16 kwietnia w godz. 9.00-16.00.

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół podstawowych.
Czas trwania: 1 dzień.
Terminy: 15, 16 kwietnia 2015, godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.

Cele:
- zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
- wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, narzędzia, które jasno określa procedury postępowania w sytuacji zagrożenia krzywdzeniem dziecka,
- rozwój umiejętności z zakresu tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.

Szczegółowe informacje na platformie edukacyjnej FDN dla profesjonalistów na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą:
http://edukacja.fdn.pl

Źródło: www.fdn.pl