Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych

Kategoria: Szkolenia
Administrator NL

Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach programu „Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie

m.st.Warszawy" zaprasza członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych na:

• indywidualne konsultacje psychologiczne (osobiste, telefoniczne, mailowe)
• indywidualne konsultacje prawne (osobiste, telefoniczne, mailowe)
• konsultacje grupowe (otwarta grupa konsultacyjno-superwizyjna prowadzona przez psychologa i prawnika, na której będzie można omówić trudne przypadki i wymienić doświadczenia);

terminy spotkań grupy konsultacyjno-superwizyjnej:

• szkolenia:

1. „Konflikt w rodzinie a przemoc w rodzinie – kryteria diagnostyczne"
(28-29.09.2015, godziny 9.00-17.00, łącznie 16 godzin)

2. „Diagnostyka dzieci i młodzieży z podejrzeniem wykorzystania seksualnego w rodzinie"
(29-30.10.2015, godziny 9.00-17.00, łącznie 16 godzin)

3. „Specyfika przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną"
(listopad 2015, 16 godzin)

4. „Psychopatologia osoby stosującej przemoc – kontakt ze sprawcą przemocy"
(grudzień 2015, 16 godzin)

Spotkania odbywają się w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy ul. Oleandrów 6.

Zapisy i dodatkowe informacje:

tel. 22 626-94-19

wawa wspolfinansowanie 2014

Źródło: http://kopd.pl/