DLACZEGO MUSIMY JAK NAJSZYBCIEJ PODPISAĆ I RATYFIKOWAĆ KONWENCJĘ RADY EUROPY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ

Utworzono: 2012-05-13

Problem przemocy wobec kobiet jest w Polsce ogromny. Musimy zacząć skutecznie przeciwdziałać tej przemocy.    

Dlaczego musimy jak najszybciej podpisać i ratyfikować Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:

Każdego roku w Polsce 800 tysięcy kobiet pada rocznie ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej.

Wśród nich:

Kobiety będące ofiarami przemocy domowej:

Fakty dotyczące gwałtów:

Średnia długość kary więzienia za gwałt ze szczególnym okrucieństwem wynosi:

Wyroki za gwałt w zawieszeniu wynosiły:

Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej musi zostać podpisana przez Polskę, ponieważ:

Propozycja sposobu ścigania gwałtu przedstawiona przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest szkodliwa, ponieważ:


Dane statystyczne o przemocy wobec kobiet pochodzą z badania IVAWS zrealizowanego w Polsce pod  kierownictwem prof. Beaty Gruszczyńskiej i zostały opisane w książce:
Beata Gruszczyńska, „Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne”, Warszawa 2007