Rekrutacja na 40-godzinne zajęcia seminaryjno-warsztatowe i krótkie formy szkoleniowe dotyczące przeciwdziałania przemocy

Utworzono: 2014-02-10
Zmodyfikowano: 2014-11-27

Pogotowie Niebieska Linia prowadzi nowy nabór na 40-godzinne zajęcia seminaryjno-warsztatowe oraz 8-godzinne szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz pomocy grupowej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Rekrutacja już trwa! Zajęcia odbywają się w ramach Niebieskiej Akademii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i obejmują m.in. następujące szkolenia:

Więcej informacji: