Komunikat o Poradni Telefonicznej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

W związku z brakiem dofinansowania od 1 stycznia 2017 r. jesteśmy zmuszeni zawiesić działalność Poradni Telefonicznej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonej pod numerem 22 668-70-00 oraz Poradni mailowej.

Jednocześnie informujemy, że osoby doznające przemocy w rodzinie oraz jej świadkowie mogą uzyskać pomoc telefoniczną pod numerem całodobowej bezpłatnej infolinii 800-120-002 działającej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.