Szukasz pomocy psychologicznej?

logo Niebieska Linia

Przyjdź do nas! Każda osoba objęta programem może korzystać z porad prawnych, socjalnych oraz pomocy psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb. Ważnym elementem programu jest wszechstronna diagnoza sytuacji klienta, tak by mógł on otrzymać najbardziej adekwatną do swoich oczekiwań pomoc.

Zapisy na konsultacje terapeutyczne prowadzi sekretariat pod numerem telefonu 22 824 25 01.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszą Poradnią Telefoniczną (pod nr tel. 22 668 70 00). Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00, gdzie dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści (psycholodzy i prawnicy). Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. Działalność Poradni dofinansowana jest ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.

Czekamy na Ciebie!