Wolontariat: Asystent Osoby Pokrzywdzonej Przestępstwem

logo Niebieska Linia

 

Jeśli dysponujesz wolnym czasem i chciał(a)byś poświęcić jego część na działania przyczyniające się do poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie daje wolontariat w organizacji pozarządowej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Co oferujemy?


Dla kogo?

Przykładowe działania:

Uwaga: Żadna z powyższych form wolontariatu nie dotyczy bezpośredniej pracy klinicznej z klientami. Nie jest również sposobem na odbycie praktyk zawodowych.

Kontakt w sprawie wolontariatu: