Z cyklu "Niebieskie Porady"

logo Niebieska Linia

 

Czy aby złożyć do sądu wniosek o zobowiązanie przez sąd sprawcy do opuszczenia lokalu, osoba doznająca przemocy musi uprzednio złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez sprawcę przestępstwa znęcania się?

Nie. Wydanie przez sąd postanowienia nakazującego sprawcy opuszczenie wspólnie zajmowanego lokalu nie wymaga by wcześniej wszczęte zostało przeciwko sprawcy postępowanie karne bądź by sprawca był prawomocnie skazany.

Posiadanie jednak prawomocnego wyroku skazującego sprawcę za stosowanie przemocy jest o tyle pomocne w postępowaniu o zobowiązanie przez sąd sprawcy do opuszczenia lokalu, iż ustalenia faktyczne i ocena materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania karnego wiążą sąd w postępowaniu cywilnym i sąd ten nie może w tym zakresie dokonać odmiennych ustaleń np. ustalenia, że zachowania sprawcy nie noszą znamion przemocy domowej.