Z cyklu "Niebieskie Porady"

logo 25

 

Do lekarza jakiej specjalności powinna się zwrócić osoba, która w związku z przemocą w rodzinie doznała obrażeń ciała i w jaki sposób może je udokumentować?

Osoba, która doznała obrażeń ciała w związku z przemocą w rodzinie może udać się do lekarza każdej specjalizacji. Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie osoba doświadczająca przemocy ma prawo do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dokumentującego odniesione obrażenia.

Udokumentowanie obrażeń ciała może także nastąpić w drodze obdukcji sądowo–lekarskiej, która sporządzana jest wyłącznie przez lekarza – biegłego sądowego, jednakże zasadniczo za odpłatnością, chyba że osoba pokrzywdzona jest kierowana na takie badanie przez organy ścigania.