Jesienna edycja szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR)

Projekt bez tytułu

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na jesienną edycję szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR) w 2020 roku.

Szkolenia te przygotowują do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Terminy

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

I zjazd 08-11 września 2020
II zjazd 06-09 października 2020
III zjazd 17-20 listopada 2020

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany -160 godzin)

I zjazd 26-29.10.2020
II zjazd 23-26.11.2020
III zjazd 19-22.01.2021
IV zjazd 08-11.02.2021

Więcej informacji o szkoleniach oraz rekrutacji w poniższych artykułach: