Warsztat rozwoju osobistego "Odzyskać Siebie" (24 października oraz 14-15 listopada )

Warsztat Odzyskac Siebie 1

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowe dla kobiet po doświadczeniach przemocy. Warsztat „Odzyskać siebie” skierowany jest do Pań, które w swoim życiu doświadczały przemocy ze strony swoich najbliższych, a co za tym idzie straciły poczucie kontroli i sprawczości we własnym życiu. 

Doświadczenie przemocy odbiera godność, poczucie bezpieczeństwa i dezorganizuje życie. Program warsztatu zawiera techniki pomocne w procesie wyznaczania celu i wzmacniania własnego poczucia wartości.

Zajęcia odbędą się w dniach:

w godzinach 9.00-17.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przy ul. Korotyńskiego 13. Osoby nie korzystające dotąd ze wsparcia naszej placówki proszone są o umówienie się na konsultację wstępną pod numerem telefonu (22) 824 25 01. 

Podczas pracy w grupie uczestniczki będą mogły:

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

logo biale wspolfinansowanie