Co już się udało i co jeszcze przed nami

Kategoria: Media o nas
Utworzono: 2013-12-10
Renata Durda

Na początku 2013 roku udało mi się spełnić jedno z moich dawnych zamierzeń/marzeń – wydać numer dwumiesięcznika „Niebieska Linia" (www.pismo.niebieskalinia.pl) poświęcony przemocy w rodzinach pracowników służb mundurowych. Do tego tematu przymierzaliśmy się w redakcji od kilku lat. Ale wciąż nie było materiałów i autorów gotowych uchylić rąbka tajemnicy w tym (oczywistym w innych krajach) temacie. A przecież wszyscy wiemy, że są zawody szczególnie narażone na stres i wypalenie zawodowe, gdzie specyfika służby (dyspozycyjność, zmianowość, rotacja miejsc pracy) nie sprzyja spokojnemu życiu rodzinnemu. A wyszkolenie i przygotowanie do służby dobrego policjanta, żołnierza, pogranicznika czy funkcjonariusza więziennego kosztuje mnóstwo czasu i pieniędzy. Żadnego kraju nie stać na ignorowanie jakości życia w rodzinach służb mundurowych. Dlatego dla tych populacji tworzy się szczególne „dedykowane" programy pomocy psychologicznej dla małżeństw i rodzin. Powoli do takiego działania przychyla się kierownictwo polskiej Policji z komendantem Markiem Działoszyńskim na czele, co jest szczególnie ważne, bo Policja to największy państwowy pracodawca w Polsce (102 tys. etatów mundurowych i ponad 20 tys. etatów cywilnych). Mam nadzieję, że za przykładem Policji pójdą także inne resorty i służby. Bo to się naprawdę opłaca.

2012 i 2013 rok to czas szczególnych działań w Policji – realizacja programu „Moc TAK, przemoc NIE", który ma zapobiegać nasilaniu przemocowych zachowań w rodzinach policjantów i tworzyć warunki przychylne do skutecznego reagowania przełożonych i psychologów na zaistniałe przypadki. Program powoli zapuszcza korzenie w systemie zarządzania Policją, a przede wszystkim rodzi okazje do zmiany sposobu myślenia o przemocy między partnerami i wewnątrzrodzinnej.

W mijającym roku dzięki decyzji i determinacji ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza udało się opracować i wdrożyć do użytku kwestionariusze oceny ryzyka eskalacji przemocy i algorytm postępowania w przypadkach przemocy wobec dorosłych i wobec dzieci. Krok w stronę realizacji wymogów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale także w stronę standaryzacji przebiegu interwencji domowych Policji.

Przemocą w rodzinie udało się zainteresować potężnego sojusznika – kapelanów służb mundurowych. Biskup ks. Józef Guzek, ordynariusz polowy wojska polskiego, podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy z „Niebieską Linią" Instytutu Psychologii Zdrowia w zakresie podnoszenia kompetencji kapelanów policji, straży granicznej, wojska, straży pożarnej, służby więziennej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 5 grudnia 2013 r. odbyliśmy pierwsze ogólnopolskie spotkanie z udziałem 70 kapelanów oraz przedstawicieli kościoła prawosławnego i ewangelickiego. Może uda się nam pozyskać do tej współpracy także katechetów. Dzięki temu spełni się moje drugie zamierzenie / marzenie, aby sojusznikiem w planie pomocy w sytuacjach przemocowych byli duszpasterze.

Trzecie moje zamierzenie/marzenie, to aby obok kilkudziesięciu już laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł" („Niebieska Linia" IPZ realizuje go z Policją od 2008 roku) zasiedli laureaci konkursu „Duszpasterz, który mi pomógł", „Lekarz, który mi pomógł", „Pedagog....". Rośnie bowiem z Polsce liczba osób profesjonalnie i osobiście zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy, pracę ze sprawcami, działania na rzecz dzieci, profilaktykę, edukację, informację... Zobaczmy jak nas jest dużo!

I wreszcie – last but not least - wśród osób działających na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie są także mężczyźni – choćby trzej wymienieni w tym tekście J - a na to czekaliśmy w Polsce ponad dekadę!

Renata Durda – Dyrektorka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia".

Cytowane za: http://rownetraktowanie.gov.pl/