Złoty Telefon

Zmodyfikowano: 2012-11-22

Wyróżnienie Złoty Telefon 
To wyróżnienie przyznawane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej.

Pierwszy raz zostało przyznane w 1995 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji przeciw Przemocy w Rodzinie. Do tej pory wyróżniono 86 osób i 15 instytucji.

ankieta zgłoszeniowa kandydatów do wyróżnienia


 


 


Laureatami nagrody w 2010 roku zostali:

 1. Tadeusz Ciesiółka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Interwencji Kryzysowej, Krotoszyn (woj. wielkopolskie)
 2. Piotr Hartmann – lekarz w Klinice Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim, Warszawa
 3. poseł Magdalena Kochan – Sejm RP
 4. min. Krzysztof Kwiatkowski – Ministerstwo Sprawiedliwości
 5. mł. insp. Piotr Trusiewicz - Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach (woj. pomorskie)
 6. Fundacja LA STRADA - Warszawa
 7. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu (woj. wielkopolskie)

 


 

W ubiegłych latach wyróżnienia otrzymali:

1995 rok - II Konferencja "Powstrzymać przemoc"

1. Anna Lipowska-Teutsch

2. Alicja Pacewicz

3. Bożena Doroszewska

4. Zofia Hardejewska

5. Beata Fiszer

6. Andrzej Nagiel

7. Jacek Kuroń

8. Jacek Kordacki


 

1996 rok - III Konferencja "Powstrzymanie przemocy w rodzinie"

1. Minister Barbara Labuda   

2. Lucyna Bojarska                 

3. Wanda Badura-Madej        

4. Elżbieta Gąsiorowska          

5. Bożena Nagin                                 

6. Urszula Nowakowska           

7. Stanisława Czernik-Adamczyk

8. Zbigniew Pawłowski                      

9. Katarzyna Kądziela            

10. Krzysztof Sarzała         


       

1999 rok - IV Konferencja "Powstrzymanie przemocy - wspólną sprawą"

1. Teresa Czerska-Miodek                       

2. Iwona Ciszewska                                   

3. Fundacja "Dzieci Niczyje"

4. Jolanta Fadecka                         

5. Marta Kopczyńska                                 

6. Bożena Malik                  

7. Małgorzata Maresz                                

8. Stowarzyszenie Medar              

9. Dorota Sasal                               

10. Agata Tonder-Nowak   

11. Marta Ziemska


 

2000 rok - V Konferencja "Powstrzymać przemoc wobec dzieci"

1. insp. Ryszard Siewierski                       

2. prof. Jadwiga Bińczycka            

3. Jolanta i Mirosław Bień              

4. Krzysztof Ratajczyk                     

5. Marcin Wrona                 


            

2002 rok - styczeń - konferencja w Pałacu Prezydenckim - podsumowanie kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

1. Jolanta Kwaśniewska

2. Mirosława Kątna

3. prof. Paweł Januszewicz

4. Dorota Osman

5. Justyna Dąbrowska

6. Anna Lechowska

7. Maria Łyczkowska

8. Jadwiga Kuśmierska

9. Robert Lubrant

10. Agencja Reklamowa McCann Erickson Polska

2002 rok - grudzień - "Rozumienie indywidualności ofiar i sprawców przemocy jako wyzwanie w procesie pomagania"

1.      Ewa Golbik

2.      Tadeusz Rosa

3.      British Council

4.      Maria Berlińska

5.      Wojciech Marek

6.      Redakcja Rozmów w Toku TVN

7.      Natalka Samolevska


 

2003 rok - "Przemoc domowa w labiryntach Temidy"

1.      Monika Płatek

2.      Krzysztof Nowak

3.      Mariusz Ciszewski

4.      Barbara Sitarska

5.      Andrzej Martuszewicz

6.      Dział ds. Uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej Warszawa-Wola

7.      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach


 

2004 rok - "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym"

1.      Marta Fox

2.      Wojciech Kuczok

3.      Bibiana Mossakowska

4.      Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

5.      Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

6.      Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii


 

Laureatami po raz pierwszy przyznanej w 2005 r. nagrody "Super Złotego Telefonu" są:

Laureatami "Złotego Telefonu" za rok 2005 są:

1.      Bożena Bielaszka

2.      Jerzy Bukała

3.      Małgorzata Choroś

4.      Joanna Cielecka-Kuszyk

5.      Katarzyna Fenik

6.      Daniel Gotthardt

7.      Anna Staszewska

8.      Jakub Śpiewak

9.      Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10.    Centrum Praw Kobiet


 

2007 rok - konferencja otwierająca projekt "Budowanie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie":

 1. Joanna Cichla, Polkowice, policjantka z Powiatowej Komendy Policji
 2. Maria Dekert, Stalowa Wola, kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 3. Paweł Dobosz, Warszawa, sędzia, przewodniczący XIV Wydziały Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
 4. Ośrodek "Dom", Warszawa
 5. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
 6. Alina Prusinowska-Marek, Warszawa, kurator Wydziału V Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
 7. Mariola Tuszyńska, Toruń, Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 8. Kazimierz Wencel, Poznań, koordynator Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Poznaniu
 9. Mariusz Wilk, Gdańsk, terapeuta Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku.

Fotoreportaż z wręczenia nagród "Złote Telefony" 2007 oraz sylwetki Laureatów


 

2008 rok:

 1. inspektor Michał Czeszejko-Sochacki, dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w Warszawie
 2. Danuta Kuciewicz, naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawa
 3. Małgorzata Malinowska, socjolog, terapeutka, dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej
 4. Agnieszka Rusińska, zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu
 5. Piotr Wojnowski, kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto
 6. Jolanta Zmarzlik, terapeutka, koordynator Centrum Dziecka i Rodziny "Mazowiecka" Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie
 7. Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich "Nasza Szansa" w Lesku

Relacja i fotoreportaż z wręczenia nagród "Złote Telefony" 2008 oraz sylwetki Laureatów


 

Laureaci wyróżnienia w 2009 roku:

  1. Renata Berent-Mieszczanowicz, przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet i Polskiego Lobby Kobiet w Warszawie i Wrocławiu
  2. Izabela Jaruga-Nowacka, posłanka na Sejm RP IV, V i VI kadencji, w latach 2001-2004 Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
  3. Marek Kolinski, policjant Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy, koordynator realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w kujawsko-pomorskich jednostkach Policji
  4. Joanna Piotrowska, założycielka Fundacji „Feminoteka”
  5. Grażyna Pisarczyk, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
  6. Magdalena Radzewicz, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Starogardzie Gdańskim, pedagog i doradca zawodowy w poradni psychologiczno-pedagogicznej
  7. Dariusz Socha-Lewandowski, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Więcej informacji o Laureatach

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


ankieta zgłoszeniowa kandydatów do wyróżnienia