Oferta szkoleniowa "Niebieskiej Linii"

Kategoria: Szkolenia Niebieskiej Linii
Utworzono: 2012-11-30
Piotr Antoniak

Przedstawiona na tych stronach oferta szkoleniowa powstała w wyniku wielu lat doświadczeń Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Przygotowaliśmy ją na bazie dorobku teoretycznego i praktycznego Pogotowia oraz Instytutu Psychologii Zdrowia. Pragniemy, by działalność Pogotowia i wysiłek wielu osób służyły szerokiej grupie odbiorców oraz wspomagały pracowników służb i placówek w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i środowiskach lokalnych. Od wielu lat prowadzimy edukację i szkolenia dla środowisk lokalnych ciesząc się mianem placówki eksperckiej, która pomaga wyznaczać standardy w obszarze pomagania rodzinom dotkniętym problemem przemocy.

Adresatami szkoleń są pracownicy służb i instytucji przygotowujący się do pracy mającej charakter przeciwdziałania przemocy w rodzinie, lub/i tacy, którzy chcą poprawić jakość (skuteczność) swojej pracy. To: pracownicy punktów konsultacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodków interwencji kryzysowej, policji, sądów itp. a przede wszystkim członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Nasza oferta pozwala doskonalić warsztat zawodowy zarówno w sposób zintegrowany (Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie) kończący się uzyskaniem certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz uzupełniający zajęciami seminaryjno – warsztatowymi jak i małymi formami szkoleniowymi.

Mamy nadzieję, że tak różnorodna i ciekawa oferta szkoleniowa pod nazwą Niebieska Akademia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pozwoli Państwu realizować indywidualny program rozwoju zawodowego wg nowoczesnych standardów i spotka się z Waszym uznaniem. Wysoki poziom zajęć gwarantuje kadra dydaktyczna.