Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2016-2017)

Kategoria: Ogólnokrajowe
Utworzono: 2016-04-28
Administrator NL

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowano Wytyczne ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2017.

Zgodnie z art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracowania oraz wydania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wytyczne zostały opracowane przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany 23 czerwca 2014 r. jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra we współpracy z pracownikami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wytyczne zostały opracowane na lata 2016-2017.

Zakres Wytycznych obejmuje następujące obszary:

Więcej: http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/ytycznedoprowadzeniaszkolewzakresieprzeciwdziaaniaprzemocywrodzinie/

Źródło: www.mpips.gov.pl

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Przemoc_wytyczne_szkolenia_2016.pdf)Wytyczne 2016-2017 2362 Kb