Tytuł Autor Rok Czasopismo Nr. Czas. Strony
Agresja i przemoc w stosunkach interpersonalnych-właściwości demograficzne sprawców i ofiar przemocy Ciosek Mieczysław 1999 Słup.Pr.Hum. 17b s.5-17
Agresywne wychowanie, analiza psychologiczna. Piekarska Anna 1983 Psychologia Wychowawcza 3  
Alimenty co miesiąc Kołodziejczyk Marcin 02.06.200 Polityka 22(2300) 004-009
Autorytet wychowawcy a prawo dziecka do wolności Wolski Krzysztof - streszcz. w jęz.ang 1998 Stud.nad Rodz. 2 39-45
Bądż mi,szefie, mamą i tatą WUS 2911.2000 Rzeczpospolita 279(5748) E1
Bez opieki Zielińska Krystyna 03.2001 Dziecko 03/642 40-41
Bezpieczeństwo dziecka-ochrona przed przemocą seksualna społecznym priorytetem Jesionka Ewa 1997 Auxil.Soc. 2 131-134
Biologiczne korelaty zaburzeń osobowości. Wojewódzka Joanna, Ilinicki Piotr, Tworus Radosław 2000 Postępy Psychiatrii i Neurologii t-9; supl. 1(9) 259-262
Błędy wychowawcze w praktyce resocjalizacyjnej. Maciąg Marek 1993 Opieka Wychowanie Terapia 3(15) 24-26
Cechy zachowań agresywno - przemocowych uczniów polskich szkół w świetle relacji nauczycieli: (komunikat z badan) Surzykiewicz Janusz-streszcz.a jęz.ang. 1998 Edukacja 2 54-65
Charakterystyczne cechy agresji nieletnich dziewcząt popełniających przestępstwa. Masagutow Radik M. 2000 Postępy Psychiatrii i Neurologii t-9; supl. 1(9) 283-288
Ciężkie obrażenia ciała zadane przez rodziców. Kordacki Jacek, Nowicki Zbigniew 1991 Pediatria Polska 66 (7/8) 104-105
Co może i co powinien nauczyciel w związku z prawami dziecka? Tokarczyk Ewa 1998 Szk.Zawod. 6 15-18
Cywilizacja tchórza Dzięgiel Leszek 1997 Arcana 3 30-33
Czy Janusz Korczak mógłby zostać rzecznikiem praw dziecka Mazurkiewicz Jacek 1998 Rzeczpospolita 300 12
Czy miłość jest pojęciem jurydycznym Łopatkowska Maria 1996 Rzeczpospolita 210 17
Czy opóźniony rozwój mowy może być jednym z symptomów zespołu dziecka krzywdzonego? Bąk Elżbieta, Taylor Wendy, Stecko Elzbieta 1998 Pediatria Polska 73 (10) 999-1002
Czy przemoc może być pożądana? Karolczak-Biernacka Barbara 1996 Edukacja 1 61-77
Czy przemoc symboliczna może być uzasadniona? Falkiewicz-Szult Małgorzata 1999 Wychow.na co Dzień 12 19-21
Czy rodzice powinni bić dzieci? Leach Penelope 1995 Nowiny Psychologiczne 4 51-62
Czy telewizja jest reklamą przemocy Sosa Joanna 1999 Nowa Szk. 1 21-25
Czyja krzywda Knap Wojciech 1998 Rzeczpospolita 108 6
Czynniki ryzyka w zespole dziecka maltretowanego. Kordacki Jacek 1990 Przegląd lekarski 47 (10) 691-694
"Drugie życie szkoły" jako przejaw nietolerancyjnych zachowań uczniów wobec młodszych kolegów Leszczyńska Anna-streszcz.w jęz.ang. 1997 Tolerancja T.4 97-111
Dlaczego bijesz mamo Górecka-Czuryłlo Monika 2001 Mamo to ja    
Dlaczego się nie cieszysz kwiatuszku? Pietkiewicz Barbara 2001 Polityka 5(2283) 17-18
Domowe piekło. Filas Agnieszka 2000 Wprost 22 pażdziernika 30-31
Domy dzieci maltretowanych. Bernhardt-Kowalska Dorota 1998 Prawo i Życie 15 36-37
Dorosłe problemy w dziecięcym sejmie Majer Janina 1995 Probl.Alkoh. 7 15-16
Dorośli i dzieci Bińczycka Jadwiga 1997 Stud. Pedag. T.62 39-50
Dynamika postaw Polaków wobec przemocy i erotyzmu na ekranie telewizyjnym w latach 1988-1994 Kirwil Lucyna 1996 Now.Psychol 1 65-79
Dzieci chcą być przydatne Kątna Mirosława-rozm.przepr.Kruczkowska Maria 2001 Gaz.Wybor. 128 15
Dzieci nade wszystko: Konwencja Praw Dziecka fundament i wyznacznik sLużby dzieciom Kopczyńska-Sikorska Jadwiga 1999 Kult.Fiz. nr.11/12 s.1-2
Dzieci ofiarami i uczestnikami współczesnych wojen J.R. 1995 Probl.Opiek.-Wychow. 9 38-41
Dzieci pod ochroną Luz        
Dzieci wojny Suchar Henryk 2000 Wprost 23 88,90,92
Dzieci, przemoc, seks.   2000 Rzeczpospolita 14.09.2000  
Dziecko - ofiara przemocy rodziców. Jaworski Romuald, Wielechowska Barbara 1998 Studia Płockie tom 26 125-154
Dziecko maltretowane I zaniedbywane. Schwab Medine C. 1991 Lider 2 5-8
Dziecko maltretowane. Kądziela-Olech Halina 1999 Terapia 7 (6) 56-58
Dziecko -ofiara przemocy rodziców Jaworowski Romuald, Wielechowska Barbara-streszcz. W jęz. Wł. 1998 Stud.Płoc. T.26 125-154
Dziecko przed sądem Nowicki Marek Antoni 2000 Prawo i Życie 4 48-49
Dziecko we współczesnym świecie:(w dziesiąta rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka £opatka Adam 1999 Myśl Socjaldemokr. 4 51-54
Dziecko wykorzystywane seksualnie w obrębie rodziny. Rosiński Dariusz 1997 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2 177-183
Dziecko wykorzystywane seksualnie. Brzozowska Agata, Kurpiewska Renata 1993 Przegląd Pediatryczny 23 (4) 621-626
Dzikość serca Samson Andrzej; rozm. przepr. Kwiatkowska Anna 1997 Polityka 27 21
Eksperyment wrocławski,czyli jak wspierać rodzinę Zoll Andrzej 2001 Rzeczpospolta 8  
Etyczne i polityczne aspekty przymusu i przemocy--streszczenie w języku ang. Mocek Stanisław 1997 Stud.Polit. 7 147-162
Europejska strategia w obronie praw dziecka Dziewulak Dobromir 1996 Nowa Szk. 4 36-40
Faeton-dramat dorastania dziecka adoptowanego Schier Katarzyna 1999 Nowiny Psychologiczne 3 09-016
Fundusz alimentacyjny   1999 Rzeczpospolita 264(5429)  
Gdy tygrys żąda (Rozmowa z M.Podawcą z Niebieskiej Linii) Kędra-Podlipiak Marzena 25.012001 Gazeta Wyborcza    
Granice karcenia dzieci na tle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Juszczyk Halina-streszcz. W jęz.ang. 1997 Auxil.Soc. nr.3/4 105-120
Gwałt niech się gwałtem odciska:przemoc postepowania i usprawiedliwiania Kaczyńska Elzbieta 1998 Res Pub. Nowa nr.2/3  
Hańba domowa. Filas Agnieszka, współpraca: Szczęsny Jacek 2000 Wprost 01.10.2000 28-30
Jak okiełznać demona agresji Surdykowski Jerzy 2000 Rzeczpospolita 188 D1-D6
Jak pomóc ofierze przestępstwa Abramczyk Anna   Gazeta Sądowa   14-17
Jak rozmawiać z policjantem Zagner Agnieszka 2001 Polityka 3(2281) 71-72
Jak sporządzić pozew rozwodowy Rowińska Agata 4.01.2001 Życie Warszawy   15
Jak uchronić dziecko przed przemocą Kirwil Lucyna 1996 Now.Psychol 2 105-113
Janusz Korczak nie miałby szans Zaporowska Janina, Mazurkiewicz Jacek 1999 Rzeczpospolita 77 17
Kanadyjskie badania na temat przemocy. Dąbrowska-Dobrodzicka Grażyna 1998 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2 30
Karnoprawna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym w orzecznictwie Sądu Najwyższego Warylewski Jarosław 1999 Prok.i Prawo 9 92-103
Każdy może być rzecznikiem swoich praw oprac.K.S. 1997 Probl.Opiek.-Wychow. 1 20-23
Kilka uwag w sprawie obrony przemocy w sztuce ale w rozsądnych granicach Koehler Krzysztof 1999 Czas Kult. nr.4/5  
Kobieta (nie) pracująca. Maciąg Jerzy 1996 Przegląd Społeczny (Dziś) 6 110-113
Kobiety - ofiary przemocy domowej. Malińska Karolina 1998 Problemy Rodziny 4 41-44
Kochana siostra Miriam Szydłowska-Szczecińska Agnieszka 26.08.2000 Polityka 35(2260) 83-85
Komercja i agresja Modrzejewska Beata 1997 Rzeczpospolita 255(256) 3
Koncepcja mimesis Rene Girarda Urbańska Anna-str. w jęz.ang. 1997 Etnogr.Pol. nr.1/2 21-45
Konsekwencje somatyczne traumy seksualnej i fizycznej a psychopatologia. £uszczyńska-Cieślak Aleksandra   Nowiny Psychologiczne    
Konstytucja a prawa dziecka Śliwerski Bogusław 1997 Społ.Otwarte 2 35-40
Konwencja o Prawach Dziecka: geneza i znaczenie Andrzejewski Marek 2000 Probl.Opiek.-Wychow. 2 s.3-7
Konwencja Praw Dziecka Walczak Ryszard 1993 Stud.Maz. nr.1/2 117-127
Konwencja Praw Dziecka - fundament i wyznacznik służby dzieciom Kopczyńska-Sikorska Jadwiga 1999 Wychow.w Przedszk. 10 776-778
Krew na ekranie Drewnowski Jacek 1996 Fenix 11 62-68
Krzywdzeni w dzieciństwie krzywdzą swoje dzieci Grylicki Jan 2001 Rzeczpospolita 71(5844)  
Krzywdzenie dziecka - nowe zjawisko, czy nowe spojrzenie? Kordacki Jacek 1991 Pediatria Polska 66 (9/10) 142-146
Kształtowanie uczuciowości wyższej a wczesne zapobieganie niekontrolowanej agresywności. Olechnowicz Hanna 2000 Nowiny Psychologiczne 2 17-23
Kulturotwórcza rola przemocy w koncepcjach Rene Girarda.   1998 Nowa Krytyka 9 135-157
La violence envers les femmes rec. Horoszewicz Michał 1995 Collec. Theol 2 217-223
Licz na sąsiada CBOS 2.12.2000 Gazeta Wyborcza   7
Lubimy okrucieństwo Tazbir Janusz 1999 Prz.Tyg. 41 24
Ludzie tacy jak my. Kempa Barbara 1998 Prawo i Życie 3 32
Mały książę I jego prawa. Kruszyński Rafał 1993 Opieka Wychowanie Terapia 3(15) 12-13
Mamo, ja go zabiję! Konarska Iwona 1999 Prz. Tyg. 10 7
Marginalizacja życia i przestępczość w świetle materiałów Narodów Zjednoczonych. Urban Bronisław 1993 Opieka Wychowanie Terapia 2(14) 33-36
Mądre prawa I.K. 1996 Głos Naucz. 7 5, 12
Mechanizm przypisywania odpowiedzialności i inne ograniczenia procesy udzielania pomocy kobietom ofiarom przemocy oprac. Anna Markowska 1999 Problemy Rodziny   17-20
Metody pułapki. (Korepetycje z wychowania)   2000 Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie styczeń 94-97
Miało być inaczej. Gutek Alina, konsultacja: Sokoluk Wiesław 2000 Zwierciadło styczeń  
Mieszkania, terapia, informacja Jak 29.11.2000 Gazeta Stołeczna   8
Między swoboda a przemocą w wychowaniu. Bińcycka Jadwiga 1997 Nowa Szkoła 9 60-61
Moje zdanie o przemocy Jukowski Krzysztof 1997 Wiad.Kult. 35 5
Molestowanie seksualne kobiet w miejscu pracy. Markowska Anna 1999 Problemy Rodziny 4  
Morderstwo syna na zlecenie Kittel Harald 26.11.2001 Rzeczpospolita 22(5795) A6
Mózgowe uwarunkowania antyspołecznych zaburzeń osobowości w kontekście opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Pastwa-Wojciechowska Beata, Jodzio Krzysztof 2000 Postępy Psychiatrii i Neurologii t-9; supl. 1(9) 263-270
Na przerwach stoi sam. Filipczak Marzena 2000 Gazeta Wyborcza 30 październi 17-18
Na uwięzi Wilczak Jagienka 1997 Polityka 45 28,3
Nagi instynkt   1998 Wprost 7 84-85
Nie ma kary dla katów Hadaj Marcin 7.02.2000 Życie Warszawy    
Niejasna liturgia przemocy Moczydłowski Paweł 1998 Res Pub.Nowa nr.2/3 74-76
Niektóre psychologiczne aspekty przemocy jako jednego ze sposobów zachowań Bodanko Anatol 1998 Naucz. i Sz. 2 16-26
Nieletni przestępca - książę czy żebrak? Pytka Lesław 1992 Opieka Wychowanie Terapia 3(15) 5-11
Niewolnicy pójdą do domu Stefanicki Robert 1997 Gaz.Wybor. 126 22-23
Nigdy nie byłem ciekaw, co czuje człowiek lLubiniecka Katarzyna 1997 Gazeta Wyborcza nr. 136 18-19
Notatki z miasta aniołów £opatka Adam 1999 Res Hum./ TKŚ 3 32-33
Nowy portret kata-rzecz o przemocy Bończa-Tomaszewski Nikodem 1998 Fronda nr.13/14 259-267
O formach złego traktowania dzieci. Bielawska-Batorowicz Eleonora, Hanks Helga 1993 Przegląd Psychologiczny 36 (3) 305-315
O kampanii "Powstrzymać przemoc domową" OBOP 1997 grudzień      
O osobie , która jest dzieckiem Chudy Wojciech 1996 Ethos nr.1/2 216-224
O prawie i moralności, konstytucji RP, statusie Kościołów i prawach dziecka: wyw. £opatka Adam 1998 Res Hum. 4 15-17,III-IV okł.
O przemocy Krol Marcin 1998 Res Pub. Nowa nr.2/3 17-22
O uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu: apel-przesłanie małżonek głów państw Raczkowska Jadwiga 1999 Probl.Opiek.-Wychow. 10 s.3-9
O zespole dziecka maltretowanego. Bąk Elżbieta, Kopczyńska-Sikorska Jadwiga 1997 Wychowanie w przedszkolu 8 460-464
Oblicza przemocy. Mellibruda Jerzy 1993 Remedium grudzień 4-8
Obraz realnej i idealnej matki u sprawców gwałtu. Nieznańska Aneta, Nieznański Marek 1999 Psychoterapia 2(109) 61-66
Ochrona praw dziecka jako podstawowy warunek rozwoju. Kantowicz Ewa   Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie Z-2 121-132
Odebrać natychmiast: ochrona niepełnoletnich przed sektami Murdecki Artur 2000 Rzeczpospolita 150 C4
Odkrywanie dziecka i dziecinstwa Smolińska-Theiss Barbara 1997 Probl.Opiek.-Wychow. 2 9-12, 3 okł.
Odległe następstwa wykorzystywania seksualnego dziecka. Bielawska-Batorowicz Eleonora 1998 Acta Uniwersitas Lodziensis, Folia Psychologika zeszyt 2 15-28
Odpowiedzialność nieletnich w prawie polskim a Konwencja Praw Dziecka Matysek Agnieszka 1998 Acta Univ.Wratisl.,Prz.Prawa T.41 149-160
Ofiary i gapie Kątna Mirosława 2001 Polityka 5(2283) 20-22
Ojciec prać ! Walat Tomasz 2000 Polityka 51(2276) 44
Okradanie dzieci Fiorini Pierluigi;tł Lucjan Balter 1999 Comunnio 1 73-78
On ciebie potrzebuje. (Nastolatek i my) Gutek Alina kosultacja: Sokołowska Maria 1999 Zwierciadło 12 96-97
Ona jedna i cały świat Olczyk Eliza 2001 Rzeczpospolita 14(5787)  
Oparzenia niewypadkowe w zespole maltretowanego dziecka. Kordacki Jacek 1991 Przegląd Pediatryczny 21 (2) 148-150
Osaczona Głuchowski Piotr, Kopeć Jarosław 1997 Gaz.Wybor. 279 28-29
Osobowość nieprawidłwa (makiaweliczna) jako możliwa przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa. Opis przypadku. Majchrzak Zdzisław, Ciszewski Leszek, Cynkier Przemysław 175-184 Postępy Psychiatrii i Neurologii suplement 1(9)  
Oswajanie się społeczeństwa z agresywnością pseudokibiców-refleksja nad tolerancją społeczną zjawiska Krzyżak-Szymańska Ewa, Szymański Andrzej-streszcz.w jęz.ang. 1998 Tolerancja T.5 149-164
Owoc niezakazany. Olczyk Eliza 2000 Rzeczpospolita 27 grudnia a-4
"Piąte - nie zabijaj": zjawisko maltretowania dzieci. Gretkowski Andrzej, Głuszkowska Monika 1998 Studia Płockie tom 26 155-161
Pedagog wobec zjawiska przemocy w rodzinie ucznia. Ploch Leszek 1997 Nowa Szkoła 10 29-33
Pedagogiczne aspekty znęcania się nad dziećmi. Getka Bronisław 1998 Wychowanie na co dzień 1/2 16-18
Pediatria wobec dziecka krzywdzonego. Zespół Ekspertów powołanych przez Krajowy Zespół Konsultanta Medycznego w dziedzinie pediatrii oraz w dziedzinie medycyny szkolnej 1997 Gazeta Lekarska 3(86)  
Pętla przemocy Malinowski Jan Adam 1996 Wychowanie na co dzień 9 3-6
Piekło kobiet Mączka Anna Maria 2000 Wprost   84
Pierwsze chwile rozmowy z trudnym klientem   1998 Tematy 1(37) 23-26
Piją, biją, lulki palą Krasowski Leszek 18.12.2000 Rzeczpospolita 294(5767) A5
Podstawowe obowiązki prawne jednostki Banaszak Bogusław-streszcz.w jęz.niem. 1997 Acta Univ.Wratisl.,Prz.Prawa 1997 259
Polityka wobec dziecka w Europie tematem konferencji w Lipsku Smolińska-Theiss Barbara 1996 Probl.Opiek.-Wychow. 9 35-38, 43
Pomiar zaburzeń osobowości w różnych fazach alkoholizmu za pomocą testy SUI. Stanik Jan M. 2000 Postępy Psychiatrii i Neurologii t-9; supl. 1(9) 223-232
Popcorn, który zabija Podemski Piotr+Augustynowicz Anna+Miecugow Grzegorz+Salamon Sławomir 1999 Dialog 2 126-134
Porady za darmo Bartman Katarzyna        
Postępowanie w sprawach nieletnich. Ujednolicony tekst ustawy.   2000 Rzeczpospolita 20 listopada CI-VI
Potajemny dotyk Oprac.kas 03.2001 Dziecko 03/642 42-43
Potrzeba tabu: sceny przemocy i niemożliwość przeżywania żałoby. Werbart Andrzej 1996 Świat Psychoanalizy 2 7-38
Potrzeby dziecka a środowisko rodzinne Schiff Cezary 1997 Wychow.w Przedszk. 5 300-303
Pour une enfance sans violence Królikowska Agata 2001 Courrier de Varsovie 122/123 012-013
Prawa dziecka a prawa ucznia Stokłosa Bogumiła 2000 Kwart.Eduk. 1 14
Prawa dziecka a władza rodzicielska Heine Marek--streszcz, w jęz. Niem 1997 Acta Univ.Wratisl.,Prz.Prawa 117 79-86
Prawa dziecka do opieki, zabawy i edukacji: XXII Międzynarodowy Kongres OMEP, Kopenhaga 13-16 sierpnia 1998r. Kopczyńska-Sikorska Jadwiga 1999 Psychol.Wychow. 2 186-187
Prawa dziecka do opieki, zabawy i edukacji: XXII Międzynarodowy Kongres OMEP, Kopenhaga 13-16 sierpnia 1998r. Kopczyńska-Sikorska Jadwiga 1999 Kult.Fiz. nr.5/6 29-30
Prawa dziecka i normy Mulak Izabella 1996 Społ.Otwarte 5 42-47
Prawa dziecka i ucznia:(wybór literatury) Paszkowski Marcin, Szymański Tomasz 1999 Nowa Szk. 9 57-58
Prawa dziecka w konstytucji RP Krajewski Radosław 1999 Wychow.na co Dzień 12 21-22
Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta Magda Marzenna 1996 Wychow.na co Dzień nr.1/2 29-32
Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta Magda Marzenna 1997 Życie Szk. 9 531-535
Prawa dziecka w szkole: standardy międzynarodowe i wewnetrzne Murdecki Artur 1996 Rzeczpospolita 191 19
Prawa dziecka - ubezwłasnowolnienie czy pomoc? Tokarczyk Ewa 1997 Nowa Szk. 10 34-38
Prawa dziecka - ubezwłasnowolnienie czy pomoc? Tokarczyk Ewa 1998 Nowa Szk. 5 36-41
Prawa nieletnich i młodocianych w instytucjach izolacyjnych w Polsce:idee a rzeczywistość Tarkowski Rafał 1998 Opieka Wychow. Ter. 4 25-29
Prawa ucznia we współczesnej szkole w kontekście myśli korczakowskiej Śliwerski Bogusław 1999 Wychow.na co Dzień nr.7/8 s.3-9
Prawda o kłamstwie. (Korepetycje z wychowania).   2000 Zwierciadło luty 94
Prawna i społeczna regulacja sytuacji dzieci wywodzących się z dysfunkcjonalnych rodzin niemieckich:ref Meyer Maria 1996 Forum Ośw. t.1/2 107-116
Prawo dziecka do pieczy zastepczej a prawo do życia w rodzinie Andrzejewski Marek 1997 Probl.Opiek.-Wychow. 4 s.6-11
Prawo i sznur Figa Igor 2000 Fronda 19/20 114-124
Prawo silne lecz bezsilne Sobczyńska Karolina 1996 Tyg.Solid. 27 15
Prawo wobec nieletnich, czyli ostatnio przeczytałem kilka felietonów. Poprawy nie można wymusić: polem Andrzejewski Marek/Musierowicz Małgorzata 2000 Tyg. Powsz. 37 4
Problem fanatyzmu we współczesnej kulturze Filipowicz Artur-streszcz.w jęz.fr. 1998 Bobolanum R.9 175-189
Problem przemocy w rodzinie w różnych krajach.     Nowiny Psychologiczne    
Problem przemocy w szkole Czerenko Paweł 1996 Edukacja 1 96-100
Problem znęcania się nad dziećmi w Quebek. Tobiasz Henryk, Wiśniewska Hanna 1994 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (34) 1 33-35
Problematyka relacji w rodzinach dzieci adoptowanych Schier Katarzyna 1998 Nowiny Psychologiczne 1 26-30
Problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w świetle Konwencji o Prawach Dziecka Tokarczyk Ewa 1997 Probl.Porad.psychol. 1 55-62
Problemy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Mejnartowicz Daria 1995 Problemy Rodziny 6 7-12
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ziemska Marta 1998 Nowiny Psychologiczne 1 58-66
Przekraczanie anachronicznych tradycji: korespondencja z Nowego Orleanu £opatka Adam 1997 Res Hum./ TKŚ 4 25-26
Przelewanie z pustego w próżne - O kilku kręgach niemożności cz.1 Kolarzowa Romana 1997 Wiad.Kult. 17 15
Przemoc a media Haneke Michael 1999 Dialog 2 135-137
Przemoc arbitralna i kontrolowana jako strategie kulturowe-próba refleksji Tarkowski Rafał 1999 Wychow.Ter. 3 44-46
Przemoc domowa. Pawlaczyk Hanna 1998 Prawo i Życie 38 6-9
Przemoc domowa. Mellibruda Jerzy 1997 Charaktery październik 12-17
Przemoc dzieci i mlodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej Miłowska-Olejniczak Grażyna 1999 Edukacja 3 89-92
Przemoc i media Szumlewicz Katarztna 1997 Wiad. Kult. 33 6
Przemoc jako znamie strony przedmiotowej Bigoszewski Tomasz 1997 Czas.Prawa Kar. 2 19-36
Przemoc na terenie szkoły w Niemczech tł.Meyer Maria 1995 Wychow.na coDzień nr.10/11 s.10-11
Przemoc naszych czasów - przyczynek do moralistycznej wizji dziejów Grzegorczyk Andrzej 1999 Probl.Alkoh. 4 s.4-7
Przemoc seksualna w małżeństwach polskich. Nowacka Violetta 1998 Problemy Rodziny 2 39-43
Przemoc w czterech ścianach.   2000 Charaktery wrzesień  
Przemoc w domu rodzinnym. Kaczara Alina 1997 Problemy Rodziny 1/2 87-94
Przemoc w instytucjach opiekunczo- wychowawczych: materiały z konferencji naukowuj Brańka Zofia, Jachym Małgorzata 1997 Edukacja 1 119-121
Przemoc w mediach Gałaś Mieczysław-streszcz.w jęz.ang. 1998 Edukacja 2 21-30
Przemoc w polityce tł. £agocka Anna 1998 Res Pub. Nowa nr.2/3 24-30
Przemoc w rodzinie - skala zjawiska. Włodarczyk Renata 1997 Polityka Społeczna i Ekonomiczna 8 31-34
Przemoc w rodzinie a zaburzenia zachowania dziecka. Bąkowska Marta 1998 Edukacja 2 43-54
Przemoc w rodzinie jako problem społeczny - wybrane zagadnienia. Kozubska Alicja 1997 Wychowanie na co dzień 10/11 17-21
Przemoc w rodzinie w aspekcie przestepstwa znęcania Bryk Janusz 1998 Prz.Polic. nr.3/4 71-80
Przemoc w rodzinie w opinii dzieci. Mucharski Witold 1998 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 8 31-32
Przemoc w rodzinie w świetle badań: wybrane problemy. Wilczak Ewa, Kultys Julian Andrzej 1997 Problemy Rodziny 5/6 45-53
Przemoc w rodzinie. Pospieszyl Irena 1995 Edukacja 3 108-110
Przemoc w rodzinie: socjopsychologiczne uwarunkowania i zakres zjawiska. Piekarska Anna 1994 Psychologia Wychowawcza 1  
Przemoc w społeczeństwie Kośmicki Eugeniusz 2000 Dziś 6 56-61
Przemoc w szkole - refleksje psychologa Socha-Kołodziej Krystyna 1997 Nowa Szk. 10 24-26
Przemoc w wychowaniu Obuchowska Irena 1989 Kwartalnik Pedagogiczny 4  
Przemoc w życiu codziennym rec.Stefański Ryszard Andrzej 1996 Wojs. Prz. Praw. 1 110-112
Przemoc w życiu codziennym rec. Ojcewicz Grzegorz 1996 Prz. Polic. 1 119-125
Przemoc w życiu codziennym rec. Krukowski Adam 1997 Prz. Sąd 4 94-101
Przemoc w życiu codziennym Bardziejewska Mariola 1997 Stud.Eduk 3 250-255
Przemoc wobec dziecka - zarys teoretycznych koncepcji. Pospieszyl Irena 1989 Psychologia Wychowawcza 2  
Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata 1996 Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 10 18-20
Przemoc wobec dziecka. Dziecko krzywdzone. Definicja i interpretacja zjawiska. Aspekty prawno-organizacyjne i psychospołeczne. Krawczyński Marian 1998 Pediatria Polska 10 LXXIII 991-998
Przemoc wobec kobiet - zarys problematyki. Markowska Anna 1999 Problemy Rodziny 2/3 17-20
Przemoc wobec kobiet jako zagrożenie powszechne Markowska Anna 1999 Problemy Rodziny nr.5/6 25-31
Przemoc wobec kobiet w świetle prawa międzynarodowego Zielińska Eleonora 1998 Pismo Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych-OŚKA 2(1) 28-29
Przemoc wobec osoby w rozumieniu art..191 k.k. Wysocki Piotr 1999 Prok.i Prawo 3 60-65
Przemoc zapisana w genach.   2000 Charaktery wrzesień  
Przemoc, ekshibicjonizm, pseudonauka Krzemiński Ireneusz 13.14.01.2001 Rzeczpospolita 11(5784) A9
Przestępstwa popełniane przemocą w świetle przepisów kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 Daszkiewicz Krystyna 2000 Palestra nr 2/3 44-53
Przypadek celowego oparzenia w zespole maltretowanego dziecka. Kordacki Jacek 1991 Przegląd Pediatryczny 21 (2) 145-147
Przystań pedofilów Knap Jarosław, Rychter Magda 2000 Wprost   34-36
Radca ciemnych interesów: były sędzia zamieszany w porwanie dziecka Kazimierczak Krzysztof 1996 Prawo i Życie 6 37262
Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości Walc Wiesław - streszcz.w jęz.ang. 1999 Kwart.Pedag. 2 87-102
Refleksje dotyczące problematyki chuligaństwa stadionowego Dudała Jerzy - streszcz. w jęz. ang. 1998 Tolerancja T.5 165-171
Rewolucja bez przemocy Góralczyk Paweł 1996 Communio 4 74-87
Rodzicielskie uprawnienia do karcenia fizycznego a prawa dziecka Heine Marek 1995 Opieka Wychow. Ter. 2 31-35
Rola zaburzeń osobowości sprawcy w diagnostyce procesów motywacyjnych.   2000 Postępy Psychiatrii i Neurologii t-9; supl.1(9) 203-212
Rozpad związku: fazy rozstawania się narzeczonych, małżonków, kochanków Pietrzyk Anna 1992 Problemy Rodziny 3 36-41
Rozwa o adopcji z perspektywy fenomenolgicznej Milewski Rafał 1999 Nowiny Psychologiczne 3 17-24
Rozwód w opinii społecznej w latach 1990. Rydzewski Paweł 1999 Studia Demograficzne 1(135) 73-90
Rzecznik po raz trzeci K.S 30.01.2001 Rzeczpospolita 25(5798) A3
Samouczek polityczny: przymus polityczny i przemoc Mocek Stanisław 1995 Polis. nr.4/5 99-100
Seks, krew i kasety wideo:Korespondencja z Nowego Jorku Rogozinska-Wickers Anna 2000 Polityka 46 60-61
Seksualne krzywdzenie dziecka. Baranowicz Krystyna 1998 Edukacja 2 66-77
Seksualne wykorzystywanie dzieci. Krawczyński Marian 1998 Pediatria Polska 73 (12) 1223-1228
Separacja od 16 grudnia 1999 r.   25.06.1999 Rzeczpospolita 146(5311) C1-C7
Serce i rozum Radzewicz Julian - rozm. przepr. Wojciechowska Anna, Jastrzębska Lidia 1997 Głos Naucz. 25 5
Sędzia wie najlepiej . Łukasiewicz Agata 1999 Rzeczpospolita 30 pażdziernik C-1
Skutki braku profilaktyki w zespole maltretowanego dziecka. Kordacki Jacek, Nowicki Zbigniew, Nowicki Zdzisław 1991 Polski Tygodnik Lekarski 46 (17/18) 123-124
Słaba płeć Kruk Artur 1996 Prawo i Życie 43 34
Społeczne mutacje rodziny we Francji. Masotta Paul 1993 Opieka Wychowanie Terapia 3(15) 13-17
Społeczne problemy alkoholizmu. Graczyca Piotr 1997 Polityka Społeczna i Ekonomiczna 10 21-26
Społeczno-medyczne aspekty zespołu dziecka krzywdzonego. Mossakowska Bibiana 1998 Przegląd Pediatryczny 28 (3) 181-184
Sposoby przezwyciężania stresu w rodzinie. Jelonkiewicz Irena 1991 Magazyn Medyczny 6 18-21
Sprawcy seksualnego wykorzystywania dzieci. Pospieszyl Irena 1997 Psychologia Wychowawcza 3  
Stan psychiczny i rozwój psychoruchowy dzieci maltretowanych. Trendak Wiesława, Kocur Józef, Nowakowski Roman 1998 Przegląd Pediatryczny 28 (2) 129-132
Status dziecka poczętego: czy Konwencja Praw Dziecka jest neutralna w sprawie prawa do życia nie narodzonych? Piechowiak Marek 1999 Ethos nr.1/2 290-299
Stres pomagania ludziom w kryzysach Piątek Jadwiga 1998 Nowiny Psychologiczne 1 15-23
Stulecie praw - dzieci ulicy?: na marginesie międzynarodowej konferencji w Białymstoku Pilch Tadeusz 1999 Probl.Opiek.-Wychow. 5 38-39
Sukces małżeński - analiza wyników badań. Krzyszkowski Jerzy 1992 Problemy Rodziny 3 30-35
Swoboda, przymus i przemoc w szkole:rzeczywistość i postulaty Muszyńska Ewa 1996 Stud.Eduk. 2 121-137
Syndrom dziecka źle traktowanego. Raczkowska Jadwiga 1993 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 33 (2) 49-55
Sytuacja rodzinna a zeznania ofiar czynów kazirodczych. Jaśkiewicz-Obydzyńska Teresa, Kowanetz Małgorzata, Wach Ewa 1997 Prokuratura i Prawo 5 56-62
Szatańskie dzieci Czajkowska-Majewska Dorota 5.12.1998 Polityka 49(2170) 91
Szkolna argumentacja nie przekonuje: uchwała Sądu Najwyższego dotycząca przestępstwa przemocy w nowym kodeksie karnym Wyrembak Jarosław 1999 Rzeczpospolita 104 18
Sztuka rozwodu Cubała Andrzej 12.1999 Prawo i Zycie   70-71
Świadomość prawa do prywatności i prawa do autoekspresji młodzieży dorastającej Marek Lidia 1997 Stud.Eduk. 3 185-194
Świat w którym żyjemy Bitner Dariusz 1998 Pogranicza 1 109-116
Świata nie zbawię Kątna Mirosława - rozm. przepr. Strużyńska Krystyna 1997 Głos Naucz. 30 5
Świątynie XX wieku?: dziecko jako konsument Kujawska Iza 1998 Głos Naucz. 32 6
Tatuś jej to zrobił. Machajski Piotr 2000 Super Express 28 luty 11
Telewiazja śmierć:przemoc na ekranie Kirwil Lucyna 1997 Gaz.Wybor. 260 s.8-9
Terapia dzieci alkoholików. Seweryńska Anna Maria, Wolfram Beata 1998 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9 24-26
The impact of law within family :legal status of children and violence toward children Frehsee Detlev, Bussmann Kai d. 1995 Eurocriminology Vol.8/9 109-125
The need to punish:the political concequences of identifying with aggressor Gruen Arno;tł.Hannum Hildegarde, Hannum Hunter 1999 Dialog.a Univers. nr.10/11 101-117
Tortura "słomianej poduszki" Szostak Maciej 2000 Prawo i Życie 9 51-53
Trzy rewolucje: Kallikles czyli prawo silniejszego Reale Giovanni;tł. Z wł. Mikulska Patrycja 1999 Ethos nr.1/2 39-46
Uczeń-kat czy ofiara Pawlaczyk Hanna 1999 Prawo i Życie 3 40-42
Uśmiech przez łzy Drachal Halina, Strużyna Krystyna 1999 Głos Naucz. 40 s.2-3
Uwarunkowania rozmiary i skutki zjawiska przemocy wobec dziecka w rodzinie. Piekarska Anna 1984 Psychologia Wychowawcza 3  
Uwarunkowania stosowania przemocy wobec dziecka w rodzinie Brągiel Józefa 1995 Roczniki Socjologii Rodziny tom 7 185-196
VII ogólnopolska konferencja naukowa nt. przemocy w rodzinie:diagnoza -orzecznictwo-metody interwencji-profilaktyka --streszczenie w języku angielskim Pietrzyk Agnieszka 1997 Probl.Rodz. 37258 95-99
W sprawie definicji i klasyfikacji wydarzeń dotyczących krzywdzenia dziecka. Kordacki Jacek 1991 Polski Tygodnik Lekarski 4 (17/18) 339-341
W anioły przerobić? Witalewska Henryka 1997 Głos Nauczycielski 8 5
W obronie dziecka A.S. 1999 Wychow. w Przedszk. 7 535-536
W obronie praw dzieci do...pracy Kuczyńska Teresa 1999 Tyg.Solid. 41 dod.s. 24-25
W sieci porno-biznesu Bartuszek Grażyna 2001 Gazeta Policyjna 6 4
W sprawie patologii i dewiacji w życiu rodziny współczesnej. Kawula Stanisław 1997 Wychowanie na co dzień 10/11 13-16
We władzy rodziców Abramczyk Anna 22.121998 Prawo i Życie   37-39
Wielkie Damy i dzieci Konarska Iwona 1999 Prz.Tyg. 40 s.8-9
Wokół Konwencji Praw Dziecka Baczul Danuta, Fiskies Olga, Głowik Katarzyna, Porosińska Urszula 1996 Wychow.w Przedszk. 5 277-279
Wpływ stresu na mechanizmy obronne osobowości przed i po przestępstwie agresywnym. Heitzman Janusz 2000 Postępy Psychiatrii i Neurologii t-9; supl. 1(9) 243-252
Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony dóbr osobistych i innych praw dziecka oraz jego rodziców Mazurkiewicz Jacek 1997 Acta Univ. Wratisl., Prz.Prawa T.36 47-64
Współczesna rodzina w polityce społecznej. Worach-Kardas Halina 1997 Polityka Społeczna i Ekonomiczna 9 23-26
Wybiorcze maltretowanie dziecka w rodzinie. Kordacki Jacek 1991 Pediatria Polska 66 (9/10) 129-131
Wybrane perspektywy poznawcze pojmowania pojęcia "dobro dziecka" Cichowlas Renata 1998 Rocz.Pedag. T.21 145-154
Wybrane zmienne osobowościowe w świetle psychologicznych czynników ryzyka popełniania zabójstwa. Wolska Anna     t-9; supl. 1(0) 289-300
Wychowanie seksualne w rodzinie według Jaya Gale'a Lew-Starowicz Zbigniew, Fiołkowska-Grabowiecka Agnieszka 1999 Problemy Rodziny 1 26-36
Wychowywanie przedszkolne w świetle Konwencji Praw Dziecka Wierucka Krystyna, Duda Jerzy 1997 Wychow.w Przedszk. 8 455-460
Wykorzystywanie seksualne - fakt, czy fantazja? Namysłowska Irena 1996 Psychoterapia 4(99) 31-39
Wykorzystywanie seksualne dzieci a psychoseksualne funkcjonowanie jednostek w rodzinach. Pospiszyl Irena 1993 Problemy Rodziny 32 (5) 31-37
Wyrok szkodzi wiele razy Wojciechowski Janusz 23.01.2001 Rzeczpospolita 96 D1
Wyrośnięte z rodziny zastępczej. Kroner Jolanta 2000 Rzeczpospolita 30 pażdziernik C-2
Wywołać piekło, wywołać apokalipse Sznura Piotr 1998 Czas Kult 2 87-90
Z miłości uplotłam tę sieć. Kobieta w kryzysie. Nowakowska Anna M. 2000 Zwierciadło luty 80-82
Z zagadnień karnoprawnej ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym Warylewski Jarosław 2000 Prz.Sąd. 2 106-129
Zabójstwo dziecka maltretowanego. Janica Jerzy, Rydzewska Maria 1994 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 44 (3) 353-356
Zaburzenia osobowości w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym. Górski Henryk, Florkowski Antoni, Szubert Sławomir 2000 Postępy Psychiatrii i Neurologii t-9; supl. 1(9) 253-258
Zagadnienia wczesnej opieki nad dzieckiem specjalnej troski w USA( prawo i praktyka) Kulesza Ewa 1999 Rocz.Pedag.Spec. T.10 300-301
Zagłada - przemoc - manipulacja Kiereś Henryk 1995 Człow. W Kult. nr.6/7 345-352
Zajęcia na temat przemocy. Walczuk Anna 1998 Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 5 34-36
Zakładnicy wolnosci Brodacki Krystian 1997 Tyg.Solid. 4 1,13
Zaniedbanie dziecka w rodzinie. Brągiel Józefa 1998 Roczniki Socjologii Rodziny tom 10 277-288
Zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa Domańska Aldona - streszcz. w jęz.ang. 1998 Stud.Praw.-Ekon. T.57 s.9-21
Zasady opiniowania biegłego psychiatry i psychologa. Widła Tadeusz 2000 Postępy Psychiatrii i Neurologii t-9; supl.1 (9) 219-222
Zastopowanie technik psychodramatycznych w terapii dorosłych dzieci alkoholików. Sarol-Kulka Anna 1998 Alkoholizm i Narkomania 4(33)  
Zastosowanie hipnozy w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie. Marquardt Maria 1999 Nowiny Psychologiczne 1 37-40
Zastrzeżenia, deklaracje, sprzeciwy do Konwencji o Prawach Dziecka Schultz Anna Natalia 1997 Stud.Praw. z.3/4 163-182
Zespół bitego dziecka. Kordacki Jacek 1991   21 (3) 226-228
Zespół dziecka krzywdzonego. Kasznia-Kocot Joanna 1996 Przegląd Pediatryczny 26 (1) 109-115
Zespół dziecka maltretowanego. Krawczyński Marian 1998 Pediatria Polska 73 (11) 1107-1112
Zespół maltretowanego dziecka u dziewięciomiesięcznego niemowlęcia. Tryniszewska Elżbieta, Maciorkowska Elżbieta, Kowalczu Jarosław, Kaczmarski Maciej 1993 Pediatria Polska 7 71-73
Zespół maltretowanego dziecka. Kordacki Jacek 1993 Problemy Alkoholowe 40 (6) V
Zespół maltretowanego dziecka. Opis przypadków w wieku szkolnym. Rumiński Stanisław 1996 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 46 (2) 117-121
Zespół maltretowanego dziecka. Opis przypadków. Kordacki Jacek, Kuzański Wojciech 1991 Wiadomości Lekarskie XLIV 23-24
Zespół maltretowanego męża. Lew-Starowicz Zdzisław 1992 Problemy Rodziny 4 49-54
Zespół maltretowanej żony. Lech-Starowicz Zbigniew 1992 Problemy Rodziny 4 45-48
Zgon w zespole bitego dziecka. Janica Jerzy, Rydzewska Maria 1992 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 42 (3) 194-196
Zjawisko krzywdzenia dzieci wświetle badań empirycznych dr.Sajkowska Monika 2001 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych WSNSiR UW materiały kampanijne "Dzieciństwo bez przemocy  
Złe otoczenie wyzwala agresję. Stankiewicz Michał 2000 Rzeczpospolita 30 październik E-1
Znaczenie informacji o ofierze zabójstwa dla sporządzania psychologicznego profilu sprawcy. Wach Ewa   Nowiny Psychologiczne 3  
Znamię "szczególnego udręczenia" z art.165E 2k.k. W świetle badań empirycznych Mozgawa-Streszcz.w jęz.niem 1995 Ann.UMCS,Sect.G 42 131-140
Znęcanie się nad dziećmi. Orlewska Ewa 1991 Magazyn Medyczny 6 17-18
Żeby miały ojca. (policja, maltretowane dziecko) Blikowska Joanna 2000 Gazeta Wyborcza 28 luty