CENTRUM INFORMACJI O PRZEMOCY DOMOWEJ

Kategoria: Edukacja
Utworzono: 2012-11-30
Administrator NL

Powstało jako dział Pogotowia "Niebieska Linia" w 1997 roku i upowszechnia wiedzę o przemocy w rodzinie.

NAJWAŻNIEJSZYMI ZADANIAMI CENTRUM INFORMACYJNEGO SĄ:

Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KORZYSTAĆ MOGĄ: