JAK ROZPOZNAĆ, ŻE DZIECKO JEST WYKORZYSTYWANE SEKSUALNIE? - ROZPOCZĘŁA SIĘ WARSZAWSKA KAMPANIA EDUKACYJNA NT. PROBLEMU WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO DZIECI

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2012-02-03

Nauczyciele i pedagodzy z warszawskich szkół i przedszkoli dowiedzą się, jakie są symptomy wykorzystania seksualnego dzieci. Poznają też procedury interwencji w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest wykorzystywane seksualnie i możliwości pomocy dzieciom z takimi doświadczeniami. Warszawska Kampania Edukacyjna będzie trwała do końca maja 2012 r.; przeprowadzana jest w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom – programu realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Biuro Polityki Społecznej i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Spotkania edukacyjne dla nauczycieli i pedagogów z warszawskich szkół i przedszkoli będą organizowane we wszystkich dzielnicach Warszawy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne należące do Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Uczestnicy spotkań dowiedzą się m.in. jakie symptomy mogą świadczyć o tym, że dziecko jest wykorzystywane seksualnie. Zapoznają się też z procedurami interwencji, aby wiedzieć gdzie należy zgłosić swoje podejrzenia oraz jak rozmawiać z dzieckiem i jego rodzicami. Dla profesjonalistów będzie to także okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.

- Nauczyciele i wychowawcy powinni wiedzieć na jakie symptomy zwracać uwagę, bo dzieci nie mówią wprost o tym, że są wykorzystywane – mówi dr Monika Sajkowska z Fundacji Dzieci Niczyje. Jak wynika z badań FDN, ponad jedna trzecia dzieci poniżej 18 roku życia myśli, że nie znalazłaby pomocy w sytuacji wymuszania na nich kontaktów seksualnych przez osobę dorosłą. – Dzięki Warszawskiej Kampanii Edukacyjnej nauczyciele będą mogli zapoznali się z ofertą placówek Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom w zakresie diagnozy i interwencji w sytuacjach wykorzystywania seksualnego dzieci. Takie spotkania umożliwią również poradniom poznanie potrzeb profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi – dodaje dr Sajkowska.

W skład Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom wchodzą poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe
z terenu Warszawy. Świadczą one pomoc w zakresie diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci, pomocy psychologicznej i wsparcia rodziny w takich sytuacjach. Więcej informacji o WSPD oraz o warszawskiej kampanii można znaleźć na stronie www.wsdp.fdn.pl.

Źródło: Fundacja Dzieci Niczyje