Powiedz NIE!

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2017-07-31
Centrum Informacji NL

Ruszyła ogólnoeuropejska kampania wymierzona w proceder szantażu i wymuszeń seksualnych on-line, popełnianych na dzieciach i młodzieży. 

Zainicjowanie kampanii jest jednym z elementów realizacji Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w obszarze zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości na lata 2014 – 2017, w tym przestępczości dotyczącej wykorzystywania seksualnego dzieci on-line. 

Istotnym elementem kampanii jest przygotowanie specjalnego filmu, dotyczącego wymuszeń seksualnych on-line, których ofiarami stają się dzieci. Trwający 10 minut film został rozpropagowany między państwami członkowskimi UE, biorącymi udział w przedsięwzięciu. W jego opracowaniu udział brała również strona polska. Film przedstawia prawdziwe historie, które dotknęły młodych ludzi w trakcie korzystania z Internetu. Ma on na celu podniesienie wśród nich świadomości co do zagrożeń płynących z niestrożnego nawiązywania kontaktów w sieci. Jego polska wersja dostępna jest pod linkiem: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144518,Powiedz-NIE-ogolnoeuropejska-kampania-dotyczaca-zwalczania-szantazu-i-wymuszen-s.html