Ruszyły przygotowania do międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2017-08-16
Centrum Informacji NL

Ruszyły przygotowania do międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Głównym organizatorem działania jest Women’s World Summit Foundation  – genewska organizacja, zajmująca się prawami dzieci i kobiet.

W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE, zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań. W tym roku kampania odbywać się będzie pod hasłem zapobiegania tradycyjnym, krzywdzącym praktykom. Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju.

Jak włączyć się w działania? Kampania tworzona jest w środowiskach lokalnych – w szkołach, poradniach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp. Zadaniem każdej placówki jest zaangażowanie dzieci, młodzieży, rodziców, specjalistów w przygotowanie kampanii.

Proponowane formy aktywności:

Działania powinny koncentrować się wokół przewodniego tematu kampanii 2017 roku, ale mogą uwzględniać również inną, szerszą tematykę związaną z przeciwdziałaniem przemocy i powinny być zrealizowane w ciągu 19 pierwszych dni listopada.

Jeśli chcą Państwo realizować wspólnie z Fundacją projekt kampanii 19 dni, zapraszamy do:

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października 2017 roku.