Narodowa Debata o Rodzinie

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2017-08-18
Centrum Informacji NL

Do udziału w debacie zapraszamy osoby aktywne w dziedzinie umacniania fundamentu aksjologicznego małżeństw i rodzin.

Debata odbędzie się 27 września 2017 roku w sali im. A. Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.


PROGRAM DEBATY:

10.00 – Rozpoczęcie debaty
10.15 – Wystąpienie Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10.45 – Blok Panelowy I, Małżeństwo
prof. Elżbieta Osewska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego,
dr Jacek Pulikowski, długoletni doradca życia rodzinnego, autor ponad 30 książek o tematyce małżeństwa i rodziny,
Marek Grabowski, Prezes Fundacji Mamy i Taty,
Andrzej Szczepaniak, Wspólnota Trudnych Małżeństw,
ks. dr Stanisław Paszkowski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, założyciel najmocniej rozwiniętej w Polsce sieci specjalistycznych poradni rodzinnych,
ks. prof. Paweł Landwójtowicz, Uniwersytet Opolski
11.45 – Dyskusja
12.15 – Przerwa kawowa
12.45 – Blok Panelowy II, Rodzina
prof. Urszula Dudziak, pedagog i psycholog rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
prof. Maria Ryś, psycholog rodziny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
prof. Małgorzata Duda, socjolog rodziny, Uniwersytet Jana Pawła II,
Joanna Krupska, Prezes Zarządu, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”,
dr Szymon Grzelak, Prezes Zarządu, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej,
ks. prof. Jarosław Jęczeń, Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
13.35 – Dyskusja
14.15 – Podsumowanie, wnioski
14.30 - Poczęstunek

Rejestracji należy dokonać pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/rejestracjadebata/.