Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Centrum Informacji NL

Bez tytułuGenezą powstania broszury Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców była konieczność scalenia i wykorzystania dobrych praktyk wypracowanych przez osoby pomagające dziecku i rodzinie.

Wiedza została zebrana od doświadczonych ekspertów, m. in.: z organizacji pozarządowych, prokuratorów, sędziów, kuratorów, biegłych sądowych, policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, mediatorów.

Ponadto Standardy były konsultowane m. in. z Polskim Towarzystwem Psychologicznym oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie.

Wypracowany po licznych spotkaniach ekspertów z Forum na tym etapie dokument, jest pierwszym krokiem na drodze prowadzącej do poprawy sytuacji Dziecka i Rodziców w procesie rozstania, a także wstępem do dyskusji i dalszych prac. Planowane działania to pokazanie problemu, zainicjowanie dyskusji, wymiana doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań w środowisku Rodziców i profesjonalistów.

Broszurę można pobrać ze strony: http://standardyrozstania.pl/wp-content/uploads/2019/05/STANDARDY_ROZSTANIA_www.pdf.