WYNIKI BADANIA: DLA 20 PROC. POLAKÓW PRZEMOC W RODZINIE TO NORMA

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2011-12-09

20 proc. Polaków uważa przemoc w rodzinie za normę, a jedna czwarta czuje się zwolniona z obowiązku reagowania na przemoc, uznając, że sprawca może mieć rację. Tak wynika z badań instytutu SMG/KRC przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jak wynika z badania, mity i stereotypy mogą sprzyjać przemocy lub ją usprawiedliwiać, wciąż istnieje też moralne przyzwolenie na stosowanie przemocy. Jedna czwarta respondentów (25 proc.) uważa, że na przemoc w rodzinie nie należy reagować, ponieważ nie wiadomo, po czyjej stronie leży racja. Zdaniem 21 proc. ankietowanych można potem samemu mieć kłopoty. W opinii 17 proc. badanych można jeszcze bardziej zaszkodzić osobie pokrzywdzonej. 13 proc. uznaje, że to prywatna sprawa tej rodziny.

Ponad połowa respondentów (51 proc.) uważa, że w prywatne sprawy rodziny nikt obcy nie powinien się wtrącać, a 43 proc. jest zdania, że w to, co dzieje się w czyimś domu, można ingerować dopiero wtedy, gdy osoba z tego domu poprosi o pomoc.

Jedna piąta badanych (20 proc.) uznaje, że "kłótnie, rękoczyny i wyzwiska zdarzają się w niemal każdym domu i nie ma co robić z tego problemu", zaś 16 proc. uważa, że są sytuacje, w których przemoc w rodzinie jest uzasadniona. 13 proc. ankietowanych jest zdania, że silne zdenerwowanie usprawiedliwia "użycie obraźliwych, upokarzających wyzwisk wobec członka rodziny".

W opinii 14 proc. badanych ofiarom przemocy w rodzinie nie warto pomagać, bo i tak wycofają oskarżenia i wrócą do sprawcy.

Badanie pokazało, że 43 proc. społeczeństwa zna chociaż jedną rodzinę, w której występuje przemoc psychiczna, 38 proc. zna co najmniej jedną, gdzie występuje przemoc fizyczna, a 7 proc. - co najmniej jedną z problemem przemocy seksualnej.

Co trzeci Polak (38 proc.) przyznał, że był kiedykolwiek ofiarą przemocy psychicznej, co czwarty (26 proc.) - że był ofiarą przemocy fizycznej, a 5 proc. respondentów przyznało, że doświadczyli przemocy seksualnej.

Co czwarty badany (26 proc.) przyznał, że był kiedykolwiek sprawcą przemocy psychicznej, 16 proc. ankietowanych przyznało, że byli sprawcami przemocy fizycznej, a 1 proc. - przemocy seksualnej.
[...]

Więcej: http://bialystok.naszemiasto.pl/artykul/1192883,dla-20-proc-polakow-przemoc-w-rodzinie-to-norma,id,t.html?kategoria=672

Źródło:  PAP, za www.bialystok.naszemiasto.pl