Polacy lepsi dla dzieci?

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2015-06-09
Administrator NL

W zeszłym roku aż 14 proc. Polaków było świadkami przemocy w rodzinie. Tylko dwie z pięciu to zgłosiły. 4 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji.

Święto to [...] zostało ustanowione w 1982 roku na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej kwestii palestyńskiej. Według ONZ w ciągu ostatniej dekady na świecie zginęło w konfliktach zbrojnych ponad 2 mln dzieci, 6 mln zostało rannych, wiele zostało sierotami. 500 tys. dzieci zostało zmuszonych do rozpoczęcia służby wojskowej lub zostało seksualnymi niewolnikami. I choć ten dzień poświęcony jest głównie pamięci dzieci, które giną bądź zostają ranne w konfliktach zbrojnych, to jest to okazja również do tego, by przyjrzeć się przemocy w Polsce.

U nas też mieszkają ofiary

- Każdy może stać się ofiarą przemocy fizycznej czy emocjonalnej. Jednak to dzieci są szczególnie wrażliwe na agresję, w tym przemoc domową lub szkolną, poniżanie i wyzwiska - podkreśla Woźniak, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I informuje, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku policja ujawniła ponad 32 tys. ofiar przemocy domowej (w ubiegłym roku takich osób było ponad 35 tys.). Założonych zostało ponad 24 tys. Niebieskich Kart (w analogicznym okresie rok temu - ok. 26 tys.).

Od półtora roku policjanci podczas interwencji domowych korzystają z dodatkowych narzędzi, dzięki którym łatwiej identyfikują zagrożenia życia i zdrowia ofiar. Mają instrukcje - przygotowane m.in. we współpracy z fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia", które pomagają w interpretowaniu znaków świadczących o przemocy.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie algorytmów i kwestionariuszy, działa na terenie całego kraju od stycznia 2014 r.

Z sondażu przeprowadzonego w grudniu ub. roku na zlecenie MSW wynika, że 14 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku było świadkiem przemocy w rodzinie. Tylko dwie na pięć osób zdecydowało się ją zgłosić. Uczestnicy sondażu najczęściej byli świadkami psychicznej i fizycznej formy przemocy w rodzinie, najrzadziej - przemocy o charakterze seksualnym. Świadkowie przemocy w rodzinie, którzy zdecydowali się ją zgłosić, najczęściej kontaktowali się w tej sprawie z policją (60 proc.). Jedna trzecia respondentów zadeklarowała też, że sprawę zgłosiła ośrodkowi pomocy społecznej. Pozostali ankietowani skorzystali z pomocy Niebieskiej Linii lub innego telefonu interwencyjnego (7 proc.), innej instytucji lub organizacji pozarządowej (20 proc.).
[...]

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,18049202,Polacy_coraz_lepsi_dla_dzieci__32_tys__ofiar_przemocy.html

Źródło: www.wyborcza.pl