"Rzeczpospolita": Mniej krzywdy w rodzinach

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2015-11-05
Administrator NL

W Polsce szybko zmniejsza się zjawisko przemocy domowej - informuje "Rzeczpospolita" na podstawie rządowego "Sprawozdania z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Według porównania wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Pracy w 2014 r. na próbie 3 tys. dorosłych Polaków z wcześniejszymi takimi badaniami wynika, że "następuje zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie".

Najważniejszym zadawanym przez ankieterów pytaniem było, czy ankietowany doświadczył jakiejkolwiek przemocy w rodzinie. W 2007 r. "tak" odpowiedziało 36 proc. ankietowanych, w 2010 r. - 33,8 proc., a w 2014 r. tylko 24,7 proc.

Więcej na http://www.rp.pl

Źródło: PAP, http://wyborcza.pl/