Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci

Kategoria: Badania i raporty
Centrum Informacji NL

"Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci” przeprowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest jednym z nielicznych badań w Polsce mających na celu pogłębienie oraz uaktualnienie wiedzy na temat wiktymizacji dzieci i młodzieży oraz jej uwarunkowań.

Tegoroczne badanie jest drugą edycją diagnozy problemu przemocy wobec dzieci zrealizowanej w 2012 roku (Włodarczyk, Makaruk, 2013). Zostało ono sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przedmiotem badania był problem doświadczania przez dzieci różnego rodzaju przemocy lub krzywdzenia, co określa się terminem wiktymizacji (z ang. victimisation – bycie ofiarą krzywdzenia). Szczegółowe formy wiktymizacji uwzględnione w badaniu opisano w dalszych częściach raportu. Inspiracją do konstrukcji narzędzia badawczego był Kwestionariusz wiktymizacji młodzieży (Juvenile Victimization Questionnaire, JVQ) autorstwa Sherry L. Hamby i Davida Finkelhora. Podobne badania były prowadzone w Stanach Zjednoczonych przez Crimes Against Children Research Center, Wielkiej Brytanii przez National Society for the Prevention of Cruelty to Children oraz Hiszpanii przez Uniwersytet Barceloński.

„Ogólnopolską diagnozę skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci” przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1155 uczniów w wieku 11–17 lat. Zamiarem Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę jest powtarzanie badania w kolejnych latach.

Więcej informacji pod adresem: https://diagnozakrzywdzenia.pl/