Dbałość o prawa człowieka wciąż stanowi wyzwanie

Kategoria: Badania i raporty
Centrum Informacji NL

 

st

Dunja Mijatović, komisarz ds. Praw człowieka Rady Europy, opublikowała swoje roczne sprawozdanie z działalności za 2019 rok.

Sprawozdanie zawiera ogólny obraz głównych problemów, wyzwań i możliwości, przed którymi stoją kraje europejskie w kontekście praw człowieka.

Obraz mojej pracy przedstawia Europę krążącą wokół ronda - niepewną co do swojego kierunku i zobowiązań w zakresie praw człowieka, które państwa członkowskie dobrowolnie uzgodniły” - mówi Komisarz, dodając jednocześnie, że obecna pandemia COVID-19 dodatkowo uwypukla niedoskonałości związane z europejskim systemem ochrony praw człowieka.

Komisarz zauważa, że ​​w 2019 roku (podobnie jak w poprzednich latach) na całym kontynencie pojawiły się coraz większe wyzwania w zakresie norm i zasad dotyczących praw człowieka. W niektórych przypadkach wzrosła wręcz wrogość co do uniwersalnych praw człowieka, a to zagraża zasadom i standardom, na których zbudowano Europę w ciągu ostatnich siedmiu dekad.

Pełny raport dostępny jest pod adresem: https://rm.coe.int/annual-activity-report-2019-by-dunja-mijatovic-council-of-europe-commi/16809e2117