LONDYN, KONFERENCJA: PSYCHOLOGICZNE KOSZTY PRACY W SPRAWACH WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO DZIECI

Utworzono: 2010-01-07

CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre) zaprasza 19 stycznia 2010 r. na konferencję dotyczącą obciążeń związanych z pracą w dochodzeniach dot. spraw wykorzystywania seksualnego dzieci.

Praca w organizacjach zajmujących się wykorzystywaniem dzieci przez internet może być stresująca i obciążające, wymagające m.in. oglądania pornografii dziecięcej, analizy pisemnych dowodów uwodzenia dzieci, słuchania wyznań dzieci wykorzystanych seksualnie, przesłuchiwanie przestępców seksualnych, czy opracowanie prezentacji dot. prowadzonych spraw na potrzeby szkoleń czy mediów. Czasem pracownicy muszą radzić sobie z samobójstwami, porwaniem, czy zabójstwami dzieci wykorzystanych seksualnie.

Przestępstwa wobec dzieci mające podłoże seksualne są sprawami szczególnie szokującymi, budzącymi odrazę i gniew wśród większości osób. Osoby, które pracują w organizacjach zajmujących się tego typu przestępstwami muszą być starannie dobierani, szkoleni. Muszą także otrzymywać odpowiednie wsparcie w czasie wykonywania swojej pracy

Konferencja ma na celu dostarczenie informacji jak pracować z dziećmi, sprawcami i materiałami związanymi ze sprawami wykorzystywania seksualnego dzieci.

Konferencja będzie skalała się z dwóch części:
1.    Pierwsza część będzie przeglądem badań pokazujących w jaki sposób dostęp do drastycznych materiałów może wpływać na pracowników organizacji i samą organizację: ich sposób myślenia oraz reagowania.
2.    Druga część będzie dotyczyła tego, co organizacje zajmujące się wykorzystywaniem seksualnym dzieci powinny zapewnić swoim pracownikom, aby ochronić ich przed traumą.

Program konferencji i więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.ceop.gov.uk/

Źródło: www.ceop.gov.uk
Cytowane za www.dziekokrzywdzone.pl