WARSZAWA: KONFERENCJA DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH NT. INTERWENCJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Utworzono: 2010-02-25

Czsopismo „Głos Pedagogiczny” serdecznie zaprasza do udziału w II edycji konferencji dla pedagogów i psychologów szkolnych: „Interwencje pedagoga w szkolnych sytuacjach kryzysowych”. Konferencja odbędzie się 13 kwietnia 2010 roku w Warszawie.

Na wybór tematu konferencji wpływ miały przede wszystkim zagorzałe dyskusje prowadzone na forum i w kuluarach przez uczestników I edycji konferencji dla pedagogów i psychologów, która odbyła się w październiku 2009 roku w Warszawie. Zdecydowaliśmy wówczas, że te liczne pytania i wątpliwości zwłaszcza w obszarze prawnego rozwiązywania konfliktów w szkole, nie mogą pozostać bez odpowiedzi.

W każdej szkole dochodzi do sytuacji, które wykraczają poza szkolne regulaminy, przybierając znamiona czynów karalnych lub przestępstw. Nauczyciele na czele z pedagogami muszą być na takie przypadki przygotowani, muszą posiadać wiedzę zarówno z zakresu prawa, psychologii postępowania ze sprawcą czy ofiarą, a także dysponować narzędziami, które można zastosować zaraz po zajściu zdarzenia. Akty agresji, bójki, dostęp do używek, wagary czy znieważenia i zakłócenia toku lekcji to tylko niektóre z sytuacji, które wymagają od pedagogów natychmiastowych interwencji. Nie zawsze wiemy jak zachować się wobec ucznia, którego przyłapaliśmy na kradzieży lub w sytuacji gdy mamy tylko podejrzenie, jak dokumentować zdarzenie, kogo zawiadomić w pierwszej kolejności, jak zachować się wobec rodziców zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia.

W kwietniu 2010 roku wspólnie zastanowimy się jak możemy usprawnić istniejące już w placówkach procedury postępowania na wypadek kryzysu, a także – przy współudziale ekspertów – wypracujemy nowe schematy, dostosowane do bieżących potrzeb Państwa szkół.

W czasie kongresu omówimy następujące tematy:

Jednym z patronów wydarzenia jest Czasopismo "Niebieska Linia".

Więcej informacji na stronie: http://www.glospedagogiczny.pl/

Źródło: www.glospedagogiczny.pl