ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW NA KONKURS "BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO"

Utworzono: 2010-11-25

Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza drugą edycję konkursu małych grantów „Bezpieczne dzieciństwo”, finansowanego ze środków The VELUX Foundations.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które swoją działalnością non-profit wspierają społeczności lokalne w ochronie dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. Dotację można pozyskać na sfinansowanie projektów z zakresu bezpieczeństwa młodzieży w Internecie, profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz pomocy dzieciom ofiarom przestępstw i krzywdzenia.

Druga edycja konkursu obejmuje projekty realizowane od 15 marca do 31 grudnia 2011 roku. Granty mogą mieścić się w kwotach od 5 do 20 tys. złotych. O przyznaniu dofinansowania decyduje Komisja Grantowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Dzieci Niczyje oraz niezależnych ekspertów. Przedstawiciele grantobiorców zostaną zaproszeni na konferencje, stwarzające możliwość wymiany dobrych praktyk.

Termin nadsyłania/dostarczenia wniosków upływa 21 grudnia 2010 roku.

Regulamin konkursu i formularze konkursowe są dostępne na stronie http://www.fdn.pl/.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl