WARSZAWA: CENTRUM POMOCY PRAWNEJ PRO BONO JUŻ OTWARTE

Utworzono: 2012-01-27

W dniu 12 stycznia 2012 roku warszawski samorząd radcowski otworzył swój front office, w ramach którego funkcjonować będzie Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono, dedykowane osobom których nie stać na skorzystanie z porady na zasadach komercyjnych.

Nowo otwarta filia biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, przy pl. Konstytucji 5, to nowoczesny i otwarty budynek, który służyć ma nie tylko społeczeństwu, ale ułatwiać codzienną pracę radcom prawnym i aplikantom.

Pomoc prawna pro bono

Dla zapewnienia lepszej koordynacji i skuteczności działalności non-profit podejmowanej przez Izbę warszawską, nowy front office został wzbogacony o Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono.

Jak podkreśla Prezydent Miasta St. Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, warszawska OIRP już od trzech lat, na mocy porozumienia z władzami miasta prowadzi działalność pro bono przy urzędach stołecznych dzielnic, a otwarcie filii biura warszawskiego samorządu radcowskiego przy pl. Konstytucji stanowi swoistą kontynuację działań w tym zakresie.

-Ta pomoc cieszyła się zwykle bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców- dodała Prezydent.

W jaki sposób można skorzystać z bezpłatnych porad?

Aby skorzystać z pomocy radcy prawnego, trzeba będzie umówić się na konkretny dzień i zasygnalizować problem, którego będzie dotyczyła wizyta - mówi Michał Stępniewski Dziekan OIRP w Warszawie. Tym samym osoby administrujące będą mogły powiadomić konkretnego radcę prawnego, który będzie pełnił dyżur – dodał.

Godziny dyżurów

Liczymy, iż zaangażowanie radców prawnych pozwoli przyjmować zainteresowanych pięć dni w tygodniu, we wszystkie dni robocze w godzinach od 15 do 19- powiedział Dziekan OIRP w Warszawie. Kwestie godzin przyjęć będziemy starali się jednak elastycznie dostosowywać do ilości zainteresowanych – dodał.

Nowe biuro będzie także służyć mieszkańcom Warszawy w uzyskaniu informacji, jak i gdzie należy ubiegać się o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Nowy front office także dla radców i aplikantów

Nowa filia biura OIRP w Warszawie służyć ma nie tylko społeczeństwu, ale także samym radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

W salach nowego biura będą prowadzone warsztaty typu case-studies, czyli praktyczne ćwiczenia dla radców prawnych, odbywające się w małych grupach.

Ponadto w nowym biurze swoje spotkania będzie organizował także Klub Radcy Prawnego, a więc funkcjonujący przy samorządzie klub integracyjny dla radców prawnych.

W planach jest także stworzenie w nowym biurze punktu obsługi radców prawnych. Członkowie samorządu będą mogli załatwić tu wszystkie sprawy administracyjne związane z członkostwem – będą mogli składać wszelkie dokumenty do różnych komórek organizacyjnych Biura OIRP oraz odbierać potrzebne zaświadczenia.

Radcy będą tu też mogli uzyskać wszelkie informacje, np. wysokości składek i stanu ich konta, ubezpieczenia, oferty integracyjnej Izby czy obowiązku doskonalenia zawodowego i oferty dydaktycznej warszawskiej OIRP.

Ponadto radcowie prawni prowadzący sprawy z urzędu będą mogli nieodpłatnie skorzystać z sal oraz zaplecza biurowego lokalu – podkreśla Dziekan OIRP w Warszawie.

Ponadto nowe biuro ma służyć także aplikantom. Będą się tu odbywać dyżury wykładowców oraz egzaminy ustne. Planuje się ponadto przeniesienie do nowej lokalizacji tzw. fakultatywnych zajęć uzupełniających prowadzonych w ramach aplikacji.

 

Paulina Szewioła

Źródło: www.prawnik.pl